EMNER

Alarmerende stort frafald

Underskud på 900 social- og sundhedshjælpere

NORDJYLLAND:Frafaldet på de nordjyske sundhedsuddannelser er nu så voldsomt, at amtet har sat sig for at finde ud af, hvad der er galt. I løbet af de kommende 10 år vil der være en mangel på 900 social- og sundhedshjælpere/assistenter til at varetage specielt plejen af et stigende antal ældre. Når bekymringen breder sig, skyldes det ikke blot, at frafaldet på social- og sundhedsuddannelserne er betydeligt, nemlig på 15-25 pct. i selve uddannelsesforløbet. Men hvad værre er, så viser det sig også nu, at en del falder fra, efter at de har gennemført uddannelsen. Frafaldet sker i løbet af det første arbejdsår. Der er ingen tvivl om, at stærke effektiviseringskrav samt en overskuelig løn inden for sundhedssektoren kan være en del af forklaringen. Amtets undervisnings- og kulturudvalg har derfor besluttet sig for at nedsætte en arbejdsgruppe, der skal kigge nærmere på problemet. Gruppen kommer til at bestå af repræsentanter for FOA, Skolen i Hammer Bakker og repræsentanter fra amtet såvel fra personalekontoret som fra forvaltningen. Det er rapporten "Rekruttering i Nordjyllands Amt 2001-2011", der beskriver den foruroligende udvikling.