Ålbæk

Albæk var visionernes mand

- Vi er alle blevet fattigere efter Ole Albæks død. Han var en personlighed med mange visioner, siger Lokallistens gruppeformand, Knud Størup, som siden begyndelsen af 1970'erne har arbejdet sammen med Ole Albæk.

Knud Størup og Ole Albæk under Dronningens og Prins Henriks besøg i Hirtshals. Arkivfoto: Bente Poder

Knud Størup og Ole Albæk under Dronningens og Prins Henriks besøg i Hirtshals. Arkivfoto: Bente Poder

Først med Ole Albæk som embedsmand og siden som politisk kollega i Lokallisten. - Jeg er dybt rystet. jeg havde nok vidst, at han var syg, men troede ikke, at det var så alvorligt, siger Knud Størup, som ringede for at høre til Ole Albæks helbred, men i stedet søndag aften fik at vide, at han var død. - Ole var med til at forny de områder, han beskæftige de sig med. Det var jo i sær hans store interesser: skole og kultur, som lå ham på sinde, siger Knud Størup. De to politikerkolleger var langt fra enige hele tiden. - Vi var bestemt ikke altid enige. Ole var glad for at diskutere og skabe debat. Hans fremtidsvisioner betød meget for ham, men på trods af uenigheder, nåede vi jo altid frem til et resultat til sidst, siger Knud Størup. - Lokallisten kommer i høj grad til at mangle hans profil. Vi regnede med - og det gjorde han også selv - at han var klar igen i slutningen af august. Lokallisten skal nu til at finde en afløser til de poster som Ole Aalbæk forlader. Kun ét står klart: Ole Aalbæks 1. ste suppleant til byrådet er Frode Bang, som tidligere sad i kommunalbestyrelsen i Løkken-Vrå Kommune. - Hvem der skal overtage Ole Albæks formandspost i Børne - og Undervisningsudvalget er det endnu for tidligt at udtale sig om, siger Knud Størup.