Skolelukninger

Albæk: Vi er meget tæt på en afklaring

HJØRRING:- Jeg vil vurdere, at der ikke sker skolelukninger i forbindelse med den kommende skolestruktur, fortæller formand for Børne- og Undervisningsudvalget Ole Albæk (UP), med et lille forbehold. - Vi mangler, at se den fremtidige økonomi, som fremlægges her midt i maj, før vi endelig kan sige noget. Men som det ser ud nu tror jeg, at alle skoler fortsætter i en eller anden form når vi er færdige med at behandle strukturen. Hans udmelding kommer efter at Venstre i går fremlagde deres idéer for skolestrukturen i kommunen. Her udmeldte man, at alle skoler bør fortsætte som i dag, fordi det er vigtigt for de yngste klasser at gå i skole i nærmiljøet. Forslaget bliver taget godt i mod af både Socialdemokratiet og Borgerlisten, som Ole Albæk er den del af. Dermed tegner der sig et flertal for at bevare skolerne. - Jeg synes, der er en god overensstemmelse mellem de drøftelser vi har haft i udvalget og de udmeldinger der nu kommer, siger Ole Albæk, adspurgt om Venstre holdning.