Albæk: Vi er valgt til at tage ansvar

[/20 con rød]Opfordring i byrådet til at stå sammen om at få økonomien til at hænge sammen for kommunen

HIRTSHALS:Det var de formanende ord om at stå sammen i byrådet, der var fremme ved det seneste byrådsmøde, da der blev talt og drøftet økonomi. - Det er vores ansvar, når budgetterne skrider. Vi sidder med et skattestop, og vi er nødt til at prioritere. Det er nemt at udspy galde over besparelserne uden at komme med alternative forslag til besparelser inden for området, lød det fra børne- og kulturudvalgsformanden Ole Albæk (UP). Hans bemærkning om at "udspy galde" var direkte henvendt til Henrik Guldsø Nielsen (DF) og Kjeld Larsen (V), som begge valgte at stemme imod forslaget om besparelse på dagcentre-området - uden at komme med bud på, hvor i socialudvalgets regi de sparede penge ellers skulle tages fra. Ole Albæk antydede, at de to tænkte og talte populistisk ved at gå imod spareforslaget, hvortil Kjeld Larsen sagde: - Den her sag er alvorlig og ligger mig på hjertet, og Ole Albæk må mene, hvad han vil om mine hensigter, men for mig at se ville det være hensigtsmæssigt, om man så ældreområdet som en helhed, for jeg er bange for, at de penge, vi sparer her og nu på dagcentrene, bliver brugt andre steder i ældreplejen på grund af de færre ressourcer dagcentrene får. - Selvfølgelig kan det mærkes, når der spares 100 timer på dagcentrene, men det er som om, der somme tider er en berørigsangst, når det gælder besparelser på ældreområdet. Vores tal på det område ligger godt sammenlignet med andre steder i landet, bemærkede Jørgen Jensen (V). Imens nægtede Henrik Guldsø Nielsen at lade sig "snakke ind" i den stemning, som han mente, Ole Albæk forsøgte at skabe ved sammen at tage ansvar om kommunens økonomi. - Jeg er valgt for Dansk Folkeparti i dette byråd, og jeg har ikke ansvaret for den politik, Borgerlisten fører. Derfor stemte jeg også sidste år imod budgettet for 2004. Så den der snak som om vi alle er i samme båd, vil jeg ikke lade mig snakke ind i, lød det fra Henrik Guldsø Nielsen. - Som jeg hører det, så vil det sige, at du godt nok er med i samme båd, men det er de andre, der skal ro - og hvis du endelig vil ro, så vil du ro modsat, lød det fra Ole Albæk. Men sagen var såmændt alvorlig nok; midtvejs tal for indeværende år viser, at der er brugt adskillige millioner for meget i forhold til budgettet, hvorfor børne- og kulturudvalget samt socialudvalget er blevet bedt om at spænde livremmen gevaldigt ind. - Det er aldrig morsomt at være med til at skulle spare - men vi må tage det sure med det søde, og det er det ansvar, vi her i byrådet har, sagde Mogens Bjerre (S) og tilføjede, at selvfølgelig gør det ondt, når der skal spares på for eksempel dagcentrene. - Men alle ved, hvordan vi har filet med det her, og vi er nødt til at stå sammen om den samlede økonomi, fortsatte han.