Albert og vingefabrikken

Niels Brauer
Al­bert Holkenberg har væ­ret pen­sio­nist i hal­van­det år, men kon­su­lent­op­ga­ver for Sie­mens Wind Po­wer be­ty­der, at han fort­sat har sin hyp­pi­ge gang på fa­brik­ken i Aal­borg, hvor han blandt de 750 med­ar­bej­de­re blot er kendt som Al­bert.FOTO: LARS PAU­LI
Siemens Wind Power 9. marts 2008 05:00

AALBORG: Set i bakspejlet synes det at bero på en velovervejet strategi, at Aalborg i dag er hovedkvarter for verdens mest avancerede produktion af vindmøllevinger. I virkeligheden er det imidlertid et samspil af tilfældigheder, der har ført til, at 750 mand er beskæftiget på Siemens Wind Power¿s fabrik på Assensvej i Aalborg Øst. Manden, der fik tilfældighederne til at spille sammen, er Albert Holkenberg, 68 år, og indtil 1998 administrerende direktør på Danyard Aalborg, der på det tidspunkt ligesom den øvrige værftsbranche kæmpede for at overleve. Forgæves i øvrigt. En af værftets sidste store ordrer var byggeri af 13 såkaldte Standard Flex-skibe med glasfiberskrog til det danske søværn. Den første kontakt - I et forsøg på at skaffe arbejde til vores glasfiberafdeling tog jeg kontakt til Bonus Energy A/S i håb om at få virksomheden til at vælge at lave narceller (møllehuse, red.) af glasfiber i stedet for stål, men økonomisk hang det slet ikke sammen, fortæller Albert Holkenberg. Afslaget fra Brande-virksomheden var imidlertid ledsaget af et tilbud. - På det tidspunkt købte Bonus alle sine vinger hos LM Glasfiber, men ejeren ønskede at udvide forretningen til også at omfatte udvikling- og produktion af vinger til vindmøller. Bonus spurgte, om det ikke var noget, refererer Holkenberg. Selv var han med på idéen, men Danyard Aalborg var på det tidspunkt sat til salg, og værftets ejer fandt det derfor ikke betimeligt at engagere sig i et projekt af dét omfang. - Personligt syntes jeg, at det var et alt for interessant projekt til ikke at blive taget op. Samtidig havde jeg med mine 58 år en del år i mig endnu, og værftsindustrien lignede ikke noget, der kunne holde min erhvervsaktive tid ud, fortæller Albert Holkenberg, som på den baggrund foreslog Bonus at oprette en udviklingsafdeling med ham selv som chef. Efter et par måneders overvejelse i Bonus¿ hovedkvarter faldt afgørelsen. Albert Holkenberg blev bedt om at lave et oplæg til en udviklingsafdeling, og efter mere end 30 år i værftsindustrien trådte han 1. november 1998 ind i en helt ny branche. - Springet var dog ikke så stort, det handlede stadig om glasfiber, og min opgave var jo ikke at udvikle processen, men at finde de rigtige personer. Den kontaktflade, jeg har opnået gennem mit arbejdsliv, har i den sammenhæng været utrolig meget værd, beretter han. I lejede lokaler i Mølholmsparken, der tidligere havde rummet maskinfabrikken Norden, tog han og en gruppe nyansatte nøglearbejdere fat på at udvikle en proces, der gjorde det muligt at støbe vindmøllevinger i én arbejdsgang i stedet for som normalt at støbe vingefladerne for sig for derefter at lime dem sammen. Efter et års tid var første vinge klar til at gå i luften, og frem til sommeren 2002 blev der fremstillet en mindre serie af 30 meter vinger på fabrikken i det vestlige Aalborg. I 2001 fik Bonus kontrakten på Nysted havmøllepark ved Lolland, der stadig er verdens største offshorepark, og da det var et krav fra kunden, at møllerne skulle udstyres med 40 meter vinger støbt i et stykke, blev det besluttet at opføre en egentlig vingefabrik. Udviklingschefen blev sendt rundt i landet for at finde en egnet placering. - Kravet var, at det ikke måtte være nord for Limfjorden og øst for Storebælt, fortæller han. Samtidig skulle der være masser af areal til rådighed, og det skulle være tæt på motorvej og havn. Endelig skulle det være muligt at skaffe medarbejdere. Holkenberg kunne hurtigt konstatere, at Aalborg honorerede alle krav. - Gamle, store arbejdspladser som værftet og eternitten var lukket eller i færd med at gøre det, så ledigheden var høj, siger Albert Holkenberg, der på det tidspunkt ikke havde fantasi til at forestille sig, at vingefabrikken i den grad, som det i dag er tilfældet, ville få brug for arbejdskraft. - Et par hundrede medarbejdere kunne gøre det, tilføjer han. På grundlag af ordren på Nystedmøllerne blev der købt et kæmpestort areal på Assensvej, hvor der på rekordtempo blev opført en vingefabrik. I 2002/03 blev vingerne til Nysted leveret til tiden. På det tidspunkt var han stoppet som udviklingschef for i stedet at bistå fabriksledelsen med etableringen af fabrikken. Her kunne han iagttage vingerne blive længere og længere og virksomheden hastigt større. En udvikling, der har taget yderligere fart, efter at den tyske industrikoncern Siemens ved årsskiftet 2004 købte Bonus for et stort milliardbeløb. I Engesvang ved Brande har han medvirket til etableringen af en mindre vingefabrik, og i 2005/06 var han dybt engageret i opførelsen af en virksomhed i Iowa, USA. I alt beskæftiger de tre vingefabrikker samt udviklingsafdelingen 1250 medarbejdere, heraf de 750 på fabrikken i Aalborg. I dag er en fabrik under planlægning i Kina. Også den fabrik vil på det overordnede plan blive ledet fra Aalborg. Den bemærkelsesværdige vækst ville efter Holkenbergs vurdering ikke havde været mulig uden ejerskiftet. - Siemens Wind Power er på det tekniske plan fortsat en selvstændig virksomhed, men med hensyn til markedsføring, kapitalgrundlag m.v. drager den stor fordel af at indgå i en stærk, verdensomspændende koncern, siger han og uddyber: - En enkelt ordre hos Siemens Wind Power kan svare til et helt års omsætning i Bonusdagene. Virksomheden før ejerskiftet ville ikke have været i stand til af egen kraft at udvikle sig til at løse så store enkeltprojekter, siger Albert Holkenberg, der priser sig lykkelig for, at Bonus ikke blev solgt til en anden vindmøllekoncern. - Det rummer altid problemer at fusionere virksomheder, siger Holkenberg, der i en alder af 66 år valgte at gå på pension 31. august 2006. Det betyder dog ikke, at han er færdig med dén virksomhed, der blev kronen på et langt arbejdsliv. Siden sin fratrædelse har han løst konsulentopgaver for såvel moderkoncernen Siemens Wind Power som vingefabrikken. For eksempel har han medvirket i forbindelse med myndighedsbehandling, og så træder han gerne til, når gæster skal vises rundt på fabrikken. Nyder at kunne sige nej - Men jeg nyder nu også at være pensionist. Nu kan jeg sige nej, hvis jeg har andre planer, for eksempel en golfturnering, siger Albert Holkenberg, der er entusiastisk golfspiller, ligesom han fortsat svinger tennisketsjeren. Men derfra og til at overveje helt at stoppe med arbejdet for Siemens og de bestyrelsesposter, han udfylder derudover, er der fortsat et stykke. - Jeg har gjort op med mig selv, at jeg ville få problemer, hvis jeg skulle stoppe. Og er der nogen, der fortsat kan bruge mine evner, kan jeg kun være tilfreds med det, siger Albert Holkenberg, der både på det personlige og professionelle plan priser sig lykkelig for, at han i 1998 tog udfordringen fra Bonus op. - Jeg ville helt sikkert have ærgret mig grundigt, hvis jeg dengang ikke havde taget chancen. Især hvis vingeproduktionen var blevet realiseret et andet sted, siger han. Risikoen for sidstnævnte situation har dog næppe været overhængende. - Sandsynligvis havde der ikke været vingeproduktion i Siemens Wind Power, hvis Albert ikke havde deltaget i projektet, lyder det fra koncernens direktør for global vingeproduktion, Søren Kringelholt Nielsen.

Her ville vi gerne vise dig forslag til flere artikler, men pga. din Adblocker kan vi ikke gøre det!

Her ville vi gerne vise dig forslag til artikler fra vores magasiner, men pga. din Adblocker kan vi ikke gøre det!

Seneste nyheder

Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...