Albuerum til skole og idrætsklub

Det er måske lidt af en overdrivelse at sige, at de ligefrem kommer til at svømme i plads - men et faktum er det i hvert fald, at både Skibsby-Højene Idrætsforening (SHI) og Højene Skole får væsentligt mere albuerum i nærmeste fremtid.

Den gamle svømmehal i Højene led druknedøden, da Park Vendia skød op, men den kommer til at spille en vigtig rolle til glæde for både SHI og Højene Skole. Nu fyldes den snart op med Leca-nødder og renoveres, så den kan bruges til idrætshal.Foto: Kurt Bering

Den gamle svømmehal i Højene led druknedøden, da Park Vendia skød op, men den kommer til at spille en vigtig rolle til glæde for både SHI og Højene Skole. Nu fyldes den snart op med Leca-nødder og renoveres, så den kan bruges til idrætshal.Foto: Kurt Bering

Højene Svømmehal, som proppen blev hevet op af med fremkomsten af Park Vendia, er nemlig ved at forandre status, så den omkring årsskiftet kan blive taget i brug som idrætshal. Projektet, der finansieres i fællesskab af fritids- og kulturudvalget samt børne- og undervisningsudvalget, betyder samtidig, at skolens gamle gymnastiksal bygges om, så den kommer til at huse tre klasselokaler. For det er nemlig ikke bare SHI, der gennem årene har haft pladsproblemer; det har skolen også haft i årevis. - Vi glæder os meget - der er hårdt brug for de tre ekstra klasselokaler, siger skoleleder Michael Harritslev. Mens arbejdet altså allerede er gået i gang i den gamle svømmehal, er skolen midt i en licitationsproces, men også her kan håndværkerne snart rykke ind. Formanden for SHI, Henrik Mogensen, glæder sig til, at han og resten af bestyrelsen vil kunne tilbyde bedre faciliteter til medlemmerne. I øjeblikket overvejer bestyrelsen, om man skal tage et greb i klubkassen og optage lån, fordi man gerne vil have en springgrav i hallen - og det er naturligvis smartest at beslutte sig, inden arbejdet i den gamle hal er færdigt. - Det er noget, vi skal beslutte de nærmeste dage. Men det vil være en investering på omkring 450.000 kroner, oplyser han.