Albuerum

NATURPLAN:Regeringen har fremlagt en meget ambitiøs naturplan, der bevarer og sikrer fremgang af 246 naturområder rundt omkring i Danmark. De 246 områder svarer til et areal på 260.000 fodboldbaner eller til hele otte procent af Danmarks samlede areal. Naturplanerne, også kaldet Natura 2000-områderne, er blandt andet finansieret af EU, og Danmark lever nu helt op til EU's høje standarder for naturbevaring. Den danske natur må ikke blive taget for givet. Vi har længe drevet rovdrift på vores miljø og klima, og de danske landskaber er i forandring. Derfor nytter det i høj grad at investere i genopretningen af naturen, så den ikke udtørrer eller gror til. En af de vigtigste opgaver i Naturplanerne bliver at holde de danske landskaber grønne, våde og åbne. Vandhuller, enge og overdrev er værdifulde vådområder for et mangfoldigt dyre - og planteliv, og Naturplanerne er med til at sikre, at vi også i fremtiden ser dyr som harer, agerhøner og sommerfugle i den danske natur. Nu skal vi i gang med at give naturen mere albuerum. Jeg glæder mig meget til arbejdet.