Ældreforhold

Alderdommen har ingen standard

Af Inge Ibsen Fomcenco, byrådsmedlem og kandidat for Kristendemokraterne Louisegade 11, Aalborg: ÆLDREPOLITIK: Vores ældre er lige så forskellige som alle vi andre. Der findes stort set ikke på nogen områder i dag i vores samfund nogle steder, hvor vi kan bruge standard løsninger. Den tid er over, hvor vi doserede samme videns mængde i samme tempi og på samme niveau til 24 elever i klassen, tiden er over hvor alle medarbejdere fik samme kursus og alle kunne det samme. Det samme gælder vores ældre, blot fordi man når en bestemt alder, har man ikke pludselig fået nogle ens lydene behov eller en bestemt livsstil. Livskvalitet betyder bl.a., at man uanset alder, kan bevare det livsmønster og de værdier og den livsstil som man altid har haft. Kristendemokraternes visioner for ældreområdet i Aalborg er, at vi skal opnå størst mulig fleksibilitet i vores ydelser og den service vi yder vores ældre borgere, så vi kan tage alle hensyn til det liv den enkelte ældre ønsker, at leve. Vi bliver ældre og friskere som befolkning og det er glædeligt! Det faktum gør, at vi får nye udfordringer når vi skal betjene vores borgere, for vi skal tage hensyn til de mere varierede ydelser borgerne ønsker, og de forandringer som de fortager. Alderdommen er ikke en fast defineret størrelse og der er færre og færre fællesnævnere, det er udfordringer som vi skal tage alvorligt for, at sikre vore ældre borgere et godt liv i Aalborg! Vi skal lytte til den fleksibilitet den enkelte ældre ønsker!