Alderdommens virkelighed

OMTANKE:Fra mine mange foredragsture ud i Danmark husker jeg en ganske bestemt oplevelse. Jeg var efter mødet nået ud på parkeringspladsen, var ved at åbne min bil, da en af tilhørerne, en ældre herre, kom hen til mig. En ældre mand, meget venlig, jeg havde godt lagt mærke til ham, meget koncentreret lytter. Jeg havde talt om "Livskvalitet og livsglæde", så det snakkede vi videre om, indtil vi nåede hans spørgsmål: "Du opstillede i dit foredrag 1o leveregler for livskvalitet. Kunne du ikke forklare de kendetegn, som er alderdommens? Mange burde kende deres barske virkelighed, også inden de bliver ældre" - jeg indvendte (det er mange år siden), at jeg ikke havde erfaring med alderdommen, men at jeg ville huske ham. Og jeg husker altså den ældre tilhører nu, hvor jeg selv er gammel, og også har opdaget alderdommens kendetegn gennem erfaringer, og det er jo livets mest sikre undervisning: Her er alderdommens kendetegn - prøv om du kan kende dem: 1. Du har ikke mere et arbejdsmål for dit liv. 2. Du kan nemt erstattes. 3. Du møder overbærenhed i stedet for interesse. 4. Du kommer ikke mere på ferie, det har du jo hver dag. 5. Du skal afvænnes fra engagement - din mening i ligegyldig for andre. 6. Du føler dig til overs. 7. Alt hvad du kan, kan andre bedre, føler du. 8. Du er blevet sårbar for kritiske holdninger. 9. Du er til ulejlighed, skal hjælpes. 10. Du oplever sorgen ved at have mistet. Det undrer mig, at "Alderdommens virkelighed" er omgivet af så megen overfladiskhed i vores samfund. Vi bekræfter alle sammen (med fuld rette) glæden ved børn, svigerbørn, børnebørn og det er en kæmpeoplevelse at sidde med sit første oldebarn, også glæderne ved at genopleve "livets steder" (som ung vil man helst se nye steder, som ældre vil man gerne se de gamle steder!) - men jeg oplever yderst sjældent, at nogen er er åbne over for de helt personlige vilkår for det at være gammel. Jeg tror det ville hjælpe alle vi gamle, hvis vore rent menneskelige vilkår kom til diskussion. Måske ville alle I andre også forstå bedre. Og I bliver selv gamle! Derfor denne opfordring til i hvert fald at tænke sig om.