Hjørring

Aldersgrænsen er 60 år

- Mød talrigt op, lyder opfordringen fra bestyrelsen i Hjørring Pensionistforening. Invitationen gælder festen om aftenen fredag 1. november på Dagcentret i Østergade. - Omegnens pensionister og alle over 60 år er velkomne, opfordrer bestyrelsen.