Lokalpolitik

Aldi og Netto dør om dør i Skagen

Først ville Netto væk fra Skagens bymidte til nye omgivelser på Rolighedsvej.

Nu vil Aldi på Chr. X's samme vej. Bangsbostrand Invest har købt politi- og retsbygningen på Rolighedsvej med henblik på nedrivning. Når bygningen er væk, er der plads nok til to discountbutikker. Plan- og miljøudvalget har tidligere sagt ja til en butik på grunden ,og på sit møde tirsdag stillede udvalget sig positivt til en ansøgning fra Bangsbostrand Invest om yderligere en butik. - Der mangler p-pladser ved Aldi på Chr. X's Vej, og de nye butikker kommer tættere på de boligområder, de skal forsyne, siger John Christensen (V), formand for udvalget. Udvalget kræver dog fornyet arkitektonisk bearbejdning af det oplæg, som er indleveret af investoren. Også planen for tilkørsel via Rolighedsvej skal revurderes. Først når et nyt oplæg har været behandlet i plan- og miljøudvalget, sættes lokalplanarbejdet i gang.