Aldrig igen

SYNDFLOD:Med jævne mellemrum minder Knud Held-Hansen læserne om, at med mindre vi mennesker besinder os, så vil vi blive opslugt af en vandflod i lighed den der, der opslugte alle andre end Noah og hans familie. Jeg ved ikke, hvor K.H.H. har sin oplysning fra, for i min bibel står der i 1. Mos. 9,11, der aldrig mere vil komme en vandflod for at ødelægge jorden. Spørgsmålet er så, om ikke der er mere at komme efter i "Jonas bog", når det gælder vor tid. I et lille digt på tre vers kalder Grundtvig Jonas for genfødslens herold. Digtet begynder således: "Fordum sønneløs og gold". ' Digtet er oversat fra græsk.