Aldrig spillet Holberg får nu premiere

"Artaxerxes"

Teaterselskabet bag Holberg-nyudgivelsen opfører også dramaet. Her billede fra en tidligere forestilling på Helsingør Teater i Den gamle By i Aarhus med Tue Lindholt som Orestes. Foto: PSV

Teaterselskabet bag Holberg-nyudgivelsen opfører også dramaet. Her billede fra en tidligere forestilling på Helsingør Teater i Den gamle By i Aarhus med Tue Lindholt som Orestes. Foto: PSV

Til grund for dette drama ligger en operalibretto af italieneren Pietro Metastasio, der levede fra 1698 til 1782. Han hed egentlig Pietro Trapassi, men hans velgører, der tog sig den musikalsk begavede dreng, oversatte navnet til græsk, Metastasio, der også betyder forandring. Han har skrevet et utal af operalibrettoer, men "Artaserse" fra 1730 med musik af selveste Leonardo da Vinci er hans kendteste. Dette heroiske skuespil oversatte Holberg, der ellers ikke brød sig om tidens operalibrettoer, men stykkets morale har åbenbart appelleret til Holbergs didaktiske indstilling, så Holberg udgav det sammen med tre af sine sene komedier i 1754. Det udgives nu af Teaterselskabet Pulchra Semper Veritas, dvs. Sandheden er altid smuk, og kommenteres af lektorerne Torben Frische og Bjarne Troelsen, begge tidligere Aalborg Katedralskole. Anledningen er, at Teaterselskabet opfører stykket for første gang overhovedet i dets originale skikkelse på Helsingør Teater i Den gamle By i Aarhus. Det sker 4., 13., 14. og 15. marts 2012. Handlingen er henlagt til Persien år 465 før Kristus og fortæller om Artabanus mord på kong Xerxes. Artabanus søn Arbaces er kæreste med Xerxes' datter, hvis bror Artaxerxes nu skal overtage tronen. Heri ligger der en konflikt. Gennem en lang række forviklinger løses dilemmaet til sidst af en mild Artaxerxes, og stykket slutter med en hyldest til den nye konge: Retfærdige regent dig Persien tilbeder, som himlen os har sendt til landets tarv og hæder, den som retfærdighed med mildhed kan forene, blandt store helte sted erhverve kan alene. Stykket er ret ukendt i Holbergs produktion og bestemt et kuriosum. Det kan virke mindre overbevisende i sin psykologiske afdækning. Til gengæld undgår Holberg tidens mange teatralsk-dramatiske vendinger, og handlingen får da dramatisk liv, ikke mindst gennem hovedpersonens heftigt modstridende følelser. Teksten findes kun genoptrykt i Carl S. Petersens tekstkritiske udgave af Holbergs "Samlede Skrifter" I-XVII fra 1913 til 1942, men med denne udgave bliver teksten tilgængelig for et bredere publikum. Jens Henneberg kultur@nordjyske.dk Ludvig Holberg: "Artaxerxes" Udgivet og kommenteret af Torben Frische og Bjarne Troelsen 62 sider, 75 kr. Pulchra Semper Veritas