EMNER

Alene til venstre?

Der har fra d. 29. november-1. december været universitetsvalg på Aalborg Universitet. Studentersamfundet og Frit Forum har været de eneste to politiske lister på universitet.

Sidste år var følgende lister opstillet Studentersamfundet, Frit Forum, VU og Konservative studerende. Der var et stort ønske fra Frit Forum, VU og Konservative studerende om oprettelse af et studenterparlament, hvad end så et sådant skulle lave? Studentersamfundet tog efter valgkampen sidste år kontakt til de andre organisationer, men da der ikke længere var valgkamp, var der ikke længere interesse i at arbejde videre med ideen, på trods af den ellers store utilfredshed, som blev udtrykt i forbindelse med valget. I år valgte hverken VU eller KS at stille op, man kan undre sig over hvorfor, men måske brænder de alligevel ikke så meget for studenterpolitik. Frit Forum stiller op, som den eneste liste til venstre for midten, hvad så end det skal betyde? Jeg kan ud fra deres program læse, at de vil nogle forskellige ting, blandt andet have en læse sal i midtbyen og et bedre basisår. Angående en læsesal i midtbyen er det allerede besluttet, jeg har selv været med til at indføre det i Aalborgs Uddannelsesstrategi og den politiske ordfører for Studentersamfundet har flere gange påpeget over for Rektor, at det var et ønske blandt flere studerende. Et andet punkt er et bedre basisår. Det er sjovt, at man ønsker et bedre basisår uden at have kandidater, som kommer fra 1. semester, hvordan skal man så finde ud af, om basisåret har været godt eller dårligt? Tilfældigvis har vi i Studentersamfundet opstillet en kandidat til Akademisk Råd, som netop går på Basis, og på spørgsmålet om, hvordan basishalvåret har været, er han meget positiv. Han siger det har været sjovt og der er ikke noget han umiddelbart kan kritisere. Derudover havde undertegnede en snak med en forelæser på Basisåret, som udtrykte stor tilfredshed med undervisningsforløbet, og som havde fået mange positive tilkendegivelser fra Basisterne. Frit Forum beskriver i deres valgmateriale Basisåret som spild af tid, på trods af ellers positive tilbagemeldinger fra studerende. Frit Forum har i alt syv valgpunkter de slår sig op på: evaluering af skriftlige eksamener, et bedre basis år, læsesal i midtbyen, bekæmpelse af social arv, flere hjælpelærere, bedre it-systemer samt bedre rusforløb. Samtidig skriver de, at de er den eneste liste til venstre for midten. J eg tillader mig at stille spørgsmålet "Hvad har ovenstående universitetstiltag at gøre med, at være en liste til venstre for midten?". Er det ikke noget, flere studerende ønsker? Frit Forum siger, at de har et samarbejde med den socialdemokratiske byrådsgruppe, og i samme ombæring skriver de, at en stemme på Frit Forum er en stemme på en uafhængig studenterpolitisk forening. Ud fra en antagelse om, at partipolitiske interesser ikke er uafhængige, er det noget af et paradoks, de stiller op for sig selv. Jeg synes, det er tvivlsomt, om Frit Forum er uafhængige i forhold til partipolitiske interesser, og deres valgfolder er på grund af beråbelsen af uafhængighed paradoks i sig selv. Jeg er glad for, at andre organisationer på universitetet stiller op til valg, da det er rart med forskellige meninger, men jeg mener at det er "vælgerbedrag" når folk stiller sig op som noget de ikke er. Jeg vil afslutningsvis stille et par spørgsmål til Frit Forum. Hvordan vil Frit Forum stille sig i forhold til det tidligere socialdemokratiske forslag om kandidatpant? Jeg som studerende mener ikke at det ville være gavnligt. Men da det blev stillet hørte jeg ikke Frit Forum gå ud og kritisere det. Hvor var I under unge tager ansvar kampagnen? Og hvad vil det i øvrigt sige, at være en liste til venstre for midten, og hvilke centrum-venstre værdier vil tilføre Akademisk Råd og studienævnet for Politik og Administration? Og hvordan vil I igennem disse organer sikre, at jeres valgløfter bliver til noget?