Alger i tanken i stedet for korn

Århus: I stedet for korn til biobrændstof, som presser fødevarepriserne i vejret til skade for verdens fattige, så kan kornet erstattes af alger. Samtidig løses en række miljøproblemer med gylle og for mange næringsstoffer i naturen. Det er visionen med vidtrækkende globale konsekvenser, som forskere fra Danmarks Miljøundersøgelser ved Aarhus Universitet nu går i gang med at afprøve. De skal finde ud af, om dyrkning af grønalgerne i store anlæg på land kan betale sig. Grønalgerne skal dyrkes i store bassiner på land ved kraftvarmeværker. Spildvarme fra værkerne sikrer både den rette temperatur i bassinerne året rundt og det CO2, som algerne ligesom andre planter har brug for.