Stofmisbrug

Alkohol - dagligt misbrug i fokus

Kommunens to misbrugskonsulenter er klar til at rådgive - og efterlyser forslag til nye tiltag

Jeannette Nørgaard er en af to kommunale konsulenter, der har fokus rettet på misbrug. I den kommende uge er brug og misbrug af alkohol i centrum. Foto: Kurt Bering

Jeannette Nørgaard er en af to kommunale konsulenter, der har fokus rettet på misbrug. I den kommende uge er brug og misbrug af alkohol i centrum. Foto: Kurt Bering

BRØNDERSLEV/DRONNINGLUND:Landet over bliver der i uge 40 sat fokus på alkohol - også i Brønderslev Kommune, hvor misbrugskonsulenterne Jeannette Nørgaard og Lise Jensen har fingeren på pulsen. De har dog ikke alene fokus på alkoholmisbrug, men tager sig af forebyggelse og hjælp til misbrugere generelt. Årets alkoholkampagne er målrettet 30-60-årige. Og tallene afslører, at 14 procent af de voksne danskere drikker mere end Sundhedsstyrelsens anbefalinger. Styrelsen anbefaler, at kvinder maksimalt drikker 14 genstande om ugen og mænd 21. Desuden overskrider 49 procent af de voksne mindst én gang om måneden anbefalingen om højst at drikke fem genstande ved én enkelt lejlighed. Det daglige merforbrug Fakta er, at et stort alkoholforbrug øger risikoen for en række sygdomme som for eksempel kræft, hjerneblødning og forhøjet blodtryk. - Med kampagnen i år forsøger vi at få den ganske almindelige borgere til at tænke: Har jeg et misbrugsproblem. Vil vil gerne have folk mellem 30 og 60 år til at tænke sig om, granske i sig selv og spørge sig selv, om det forhold man har til alkohol, medicin og euforiserende stoffer er sundt eller skadeligt, siger Lise Jensen. - Det er altså det daglige merforbrug, vi har fokus på. Og misbrug er mange ting, supplerer Jeannette Nørgaard. 14 og 21 - Kommer man over 14 eller 21 genstande, kan man kalde det misbrug. Og det er vigtigt, at 14 og 21 ikke bliver et magisk tal - man kan godt have et problem, selvom man er under. For spørgsmålet er også, hvad man bruger alkohol til, tilføjer konsulenterne. - Et misbrug kan blive et problem, hvis det begynder at skabe problemer i forhold til samværet med andre mennesker, job, humør og økonomi. Altså hvis ens liv bliver dårligere som følge af det forbrug, man har. Altså hvis man bruger alkohol til trøst, eller til at kompensere for ensomhed eller isolation. Mange får mere alkohol i løbet af en uge, end de har godt af - og de synes slet ikke, at det handler om et misbrug. Så det handler om at gransket i sig selv og virkelig overveje det daglige forbrug hjemme i dagligstuen. Forebyggende snak Jeannette Nørgaard og Lise Jensen ønsker samtidig gøre folk opmærksom på, hvilke muligheder kommunen har for at hjælpe på vej. De to kommunale misbrugskonsulenter tager sig af henvendelser fra såvel borgere, institutioner samt andre samarbejdsparter på feltet. Og lige nu er en brochure på vej ud til offentlige steder med information om misbrug, og hvor der er hjælp at hente. - Folk kan ringe til os, hvis de gerne vil have en uforpligtigende samtale. Snakken kan foregå på rådhuset eller vi kan komme hjem til dem, hvis de finder det mere trygt. Man kan begynde med en snak om problemet - og få stillet de spørgsmål, der gerne skulle åbne op for en snak om det forbrug, vedkommende har, tilføjer Jeannette Nørgaard. Der er udelukkende tale om en forebyggende samtale, og er der behov for konkret behandling henviser konsulenterne til udredning på Foldbjercenteret - regionens åbne rådgivning. Samler viden Lise Jensen og Jeannette Nørgaard understreger, at familie, venner og kollegaer kan hente hjælp hos dem, hvis de mangler råd om, hvordan de skal agere i forhold til en misbruger. - Det er omsorgssvigt ikke at tage et misbrug alvorligt i forhold til familie og kollegaer. Det er ikke en privat sag. Det er vores pligt som medmenneske at vise omsorg for hinanden, tilføjer de I forbindelse med kommunalreformen er forebyggelse af misbrug blevet et kommunalt ansvar. - Og vi er i færd med at finde ud af, hvilke behov borgerne har - og hvilke nye tiltag, der er brug for. Om vi for eksempel i kommunen skal have behandlingstiltag, og om vi måske skal have et værested med udlevering af metadon - alt sammen noget vi først kan vurdere, når vi har samlet viden nok. Vi vil meget gerne have meldinger og forslag til nye tiltag. Når vi har skabt et samlet billede fremlægge vi forslag til en misbrugsorganisation for politikerne.