Alkohol under graviditet øger risiko for børneeksem

Det er en dårlig idé at drikke alhohol, hvis man er gravid. Det er blevet understreget yderligere af nye forskningsresultater fra Statens Institut for Folkesundhed. Så lidt som en halv øl eller et halvt glas rødvin om ugen er nok til at øge risikoen for at barnet får børneeksem. Det viser en analyse af informationer fra 24.000 mødre og børn, der deltog i undersøgelsen "Bedre Sundhed for Mor og Barn". Det er særligt allergikernes alkoholforbrug i graviditeten, der øger risikoen for, at deres børn meget tidligt i deres liv kan få børneeksem. Hvis begge forældre er allergikere, bliver risikoen for, at det nyfødte barn får børneeksem, firedoblet, hvis moderen drikker fire eller flere genstande om ugen. I perioden fra 1955 til 1980 skete der en tredobling af forekomsten af børneeksem i Danmark. I nøjagtig samme periode blev danskernes alkoholforbrug ligeledes tredoblet. Ifølge seniorforsker Allan Linneberg, som står bag analysen, er det derfor særdeles interessant, at der tilsyneladende er en så klar sammenhæng mellem børneeksem og moderens alkoholforbrug under graviditet. - Det er meget veldokumenteret, at alkohol øger modtageligheden for infektioner som for eksempel tuberkulose. Så der er ingen tvivl om, at alkohol påvirker immunsystemet, men vi ved egentlig forbavsende lidt om hvordan og hvor meget. Denne her undersøgelse er interessant, fordi vi hidtil ikke har haft nogen anelse om, hvorfor børneeksem og andre allergiske sygdomme er steget kraftigt i løbet af ganske få årtier. Vi er derfor på jagt efter nogle livsstilsfaktorer, som har ændret sig i samme periode, og netop alkoholforbruget er en af de faktorer, der er steget kraftigt, siger Allan Linneberg, som understreger, at sammenhængen mellem alkohol og immunbetingede sygdomme trænger til at blive undersøgt langt mere grundigt. På Københavns Amts Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed er man derfor gået i gang med at se på sammenhængen mellem alkoholforbrug under graviditet og forekomsten af astma hos barnet de første 18 måneder efter fødslen. Men selv om man langtfra ved alt om de risici, der er forbundet med moderens alkoholforbrug under graviditet, så er der ifølge Allan Linneberg ingen tvivl om, hvilket råd man skal give til gravide kvinder. - Man kan sige, at det her kun styrker den anbefaling, at gravide ikke drikker alkohol overhovedet. Man har ikke kunnet finde en nedre sikker grænse, hvor man kunne sige, at der ikke var nogen risiko, så min anbefaling er, at man simpelthen afstår fra at drikke alkohol under graviditeten, siger Allan Linneberg. Undersøgelsen er gennemført som et samarbejde imellem forskere fra Afdelingen for Epidemiologisk Forskning, Statens Serum Institut, Center for Alkoholforskning, Statens Institut for Folkesundhed og Københavns Amts Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed. /ritzau/