EMNER

Alkoholmisbrug

{ Misbrug: Man taler om et misbrug, når man udviser uacceptabel adfærd eller volder skade på andre { Storforbrug: Defineres som et forbrug, der giver høj risiko for at skade brugerens fysiske og psykiske sundhed { Skadeligt forbrug: Et forbrug af alkohol, som allerede har ført til fysiske, psykiske eller sociale skader, men endnu ikke har udviklet sig til afhængighed. { Afhængighed: Ifølge WHO er man afhængig af alkohol, hvis man indenfor et år har haft tre eller flere af følgende reaktioner: - tvangsmæssigt har ønske om at drikke - ikke kan stoppe, når man først er begyndt - lider af fysiske abstinenser - får behov for større mængder for at opnå effekt - mindsker interesse for andre aktiviteter - bruger megen tid på at skaffe alkohol - drikker, på trods af kendskab til de skadelige følger. Kilde: Mads Uffe Pedersen, Center for Rusmiddelforskning