Lokalpolitik

Alle 21 enige om budget

Konservative mener, at budget er tilpasset Socialdemokrater

BRØNDERSLEV:Fra alle sider i byrådssalen blev der udtrykt tilfredshed med, at der i budgettet for 2005 opnåes enighed omkring budgtetet for 2005, da budgettet kom til 2. behandling og dermed endelig godkendelse i byrådet. Denne gang står 21 byrådsmedlemmer bag budgettet, i modsætning til i fjor, hvor Socialdemokraterne og SF valgte at stå uden for et forlig. I år slap byrådsmedlemmerne for masser af bengymnastik. Faktisk var der kun én afstemning, hvor der tidligere har været op mod 80. Det er et budget, der ikke giver anledning til skattestigning eller de store besparelser. Og ikke besparelser på kerneområderne, som er børnepasning, skoler og ældrepleje. Gruppeformand Hardy Haukrogh (V) indrømmede, at det er et budget, der er baseret på tro og håb, og hermed henviste han til, at der satses på, at udgifterne på det sociale område ikke stiger. Hardy Haukrogh mener, at det er en god idé, at der sættes mere turbo på skolerenoveringen. Arne M. Jensen (S) roste den åbenhed, der har været omkring budgettet. Han henviste til, at der har været flere debatindlæg i pressen, ligesom byrådsmedlemmerne har fået flere e-mails. - Vi havde et meget godt samarbejde omkring budgettet, sagde Arne M. Jensen. Arne M. Jensen indrømmede, at det ikke er det stærkeste budget, men han er tilfreds med resultatet. Karsten Frederiksen (K): - Jeg synes, at budgettet er mere tilpasset Socialdemokraterne end den borgerlige gruppe. Han kaldte det et budget med tro, håb og taktik, med henvisning til, at det budgetoplæg, der blev udarbejdet, var gjort spiseligt for Socialdemokraterne. Karsten Frederiksen bemærkede, at mange kommuner benytter salamimetoden, som han dog ikke er tilhænger af. Jens Arne Hedegaard (V) lagde ikke skjul på, at han gerne så, at hele byrådet bakkede op budgettet, efter at det i fjor kun var den borgerlige gruppe. Henning Jørgensen (SF) kunne glæde sig over, at der arbejdes på at lave sund mad på skolerne. Han er tilfreds med, at der ikke er sket beskæringer på kerneområder. Karl Emil Nielsen (DF) fremhævede specielt el-senge til plejehjem. - Jeg troede, at det blev besluttet at anskaffe dem i fjor, men der kom grus i maskineriet, men nu anskaffes de så. Karl Emil Nielsen efterlyste flere tiltag for de unge i Brønderslev by, men glæder sig over, at der afsættes flere penge til ungdomshuset. Formand for børne- og kulturudvalget, Lene Hansen (S), glædede sig over, at der bliver flere penge til blandt andet bøger. - Der er kommet nye eksamensfag, og det kræver nye bøger, bemærkede Lene Hansen. Gitte Krogh (V) er glad for, at der kommer flere penge til mad i skolerne. Niels-Erik Østergaard (S) er tilfreds med, at der kommer flere penge til flexjob. Kurt Kristensen (S) er tilfreds med, at man ikke i Brønderslev benytter salamimetoden, som han har set andre steder. Ole Jespersgaard (S) roste også den åbenhed, der har været omkring budgettet. - Det er ikke spændende at være med i et afdækningskatalog, men det er værre at blive sparet væk uden at vide, at man er bragt i forslag, sagde han.

Forsiden