EMNER

Alle 3800 forbrugere bør spørges

VARMEPRISER:Byrådsmedlem Karsten Frederiksen var initiativtager til forbrugermødet 12. marts 2007 på Restaurant Hedelund i Brønderslev. Med til mødet havde han inviteret forhenværende byrådsmedlem Ole Lysgaard Jensen. Emnet var de stigende varmepriser i Brønderslev. For god ordens skyld skal det oplyses, at der er ca. 3800 fjernvarmeforbrugere i Brønderslev. Heraf var ca. 100 repræsenteret på mødet. Jeg tror på, at samtlige ca. 3800 varmeforbrugere i Brønderslev ønsker de lavest mulige priser på fjernvarmen. Priser, der bygger på en stabil drift, og en ansvarlig ledelse, som tænker på fremtiden. Jeg var til stede under mødet, som blev afsluttet med en resolution af 12. marts 2007, som er afleveret til Brønderslev Byråd. Resolutionen blev underskrevet af Karsten Frederiksen og Ole Lysgaard Jensen med en orientering om, at alle tilstedeværende kunne tiltræde teksten. Jeg mener ikke, at der på mødet blev lavet en afstemning eller lignende, som kunne bekræfte denne påstand. I resolutionen kræver man, at Brønderslev Byråd straks nedsætter fjernvarmetaksten for 2007, da takststigningen hverken er anskueliggjort eller nødvendig. Jeg mener ikke, at der på mødet blev fremført saglige argumenter for, at takstforhøjelsen var unødvendig. Endvidere anmodes Brønderslev Byråd i resolutionen om, at iværksætte de fornødne initiativer til at forbrugerne selv kan overtage driften af fjernvarmeforsyningen. I den sammenhæng mener jeg, at det ville være rimeligt at spørge samtlige ca. 3800 fjernvarmeforbrugere, om man er interesseret i en sådan løsning. Rimeligt ville det vel også være, at initiativtagerne til en sådan privatisering oplyste brugerne om konsekvenserne. Jeg er sikker på, at mange fjernvarmeforbrugere er bekendt med, at der ikke nødvendigvis kan sættes lighedstegn mellem et varmeforsyningsselskab ejet af brugerne og lave fjernvarmepriser. Uanset hvilken form for varmeforsyningsselskab man har, kommer brugerne til at betale den aktuelle pris for gas. Hvem skulle ellers betale? Jeg ser frem til det kommende forbrugermøde, hvor jeg forventer, at brugerne, i lighed med tidligere, blandt andet vil få en forklaring på den fastsatte varmepris.