Pandrup

Alle afstemningssteder bevares

{ JAMMERBUGT: Alle 20 hidtidige afstemningssteder i de fire gamle kommuner bevares i Jammerbugt Kommune, har kommunalbestyrelsen besluttet. De vil også alle blive bemandet med både politikere og embedsfolk, som det har været kutyme i de tre af kommunerne. Kun i Pandrup har de alene været bemandet af politikere, men der var enighed om, at det er godt at have en faglig hjælp til stede ved valghandlingen. Der skal nu udpeges 116 valgstyrere og tilforordnede efter en nøje demokratisk model.