Detailhandel

Alle behandles lige

Føtex fik pris for at tage borgere med særlige behov.

Lisette Winther er teamleder og personalechef, og sørger for, at de nye medarbejdere får en god modtagelse. Foto: Henrik Louis

Lisette Winther er teamleder og personalechef, og sørger for, at de nye medarbejdere får en god modtagelse. Foto: Henrik Louis

Føtex i Brønderslev er meget rummelig, når det gælder medarbejdere. Det er baggrunden for, at varehuset fik Det lokale Beskæftigelsesråds virksomhedspris. Det er kun anden gang prisen bliver uddelt. I fjor var modtageren Plejecentret Elmehøj i Ø. Brønderslev. Prisen får virksomheden for netop at tage personer i arbejdsprøvning. Føtex har over de seneste to år fungeret som virksomhedscenter med plads til op til otte virksomhedspraktikanter. der er tilknyttet en fast mentor til praktikanterne, som kommer i virksomhedspraktik. Ifølge formand for Det Lokale Beskæftigelsesråd, Gitte Krogh, udviser Føtex stor rummelighed for at modtage praktikanter med særlige udfordringer og store skånehensyn. - De er altid åbne for at modtage borger i praktikforløb, og Føtex gør en stor indsats for at finde nogle relevante arbejdsopgaver, der kan matche den enkelte borgers skånehensyn. - De er altid åbne for at modtage borgere i praktikforløb og gør en stor indsats for at finde nogle relevante arbejdsopgaver, der kan matche den enkelte borgeres skånehensyn. - De agerer professionelt omkring mentorrollen og tager den alvorligt og bidrager engageret og konstruktivt ved opfølgningssamtaler med praktikanter. - De lægger stor vægt på at gøre en indsats for at praktikanterne klædes godt på til at komme ud på arbejdsmarkedet. - De har i mange af forløbene gjort en målrettet indsats for at få praktikanterne nærmere arbejdsmarkedet. Teamleder Lisette Winther fortæller, at Føtex som regel har seks-otte i arbejdsprøvning i Føtex, hvor der er ca. 120 ansatte. - Det er Dansk Supermarkeds politik, at vi skal være rummelige, fortæller Lisette Winther. Vi har en aftale med Jobcentret om at tage et vist antal. - Vi er meget glade for de personer, vi får. Nogle kan arbejde hele dagen og andre kun et par timer. Er der en person med dårlig ryg, finder vi også et job til ham/hende. - I mange tilfælde opfinder vi nye job, fordi borgeren måske ikke lige kan udføre det job, der er. Der ydes tilskud til lønnen. - Når vi gør det, skyldes det, at vi føler et ansvar. - De personer, der er i arbejdsprøvning indgår på lige fod med andre medarbejdere. - De får samme introduktion som andre nye medarbejdere, fortæller Lisette Winther. Og de bærer samme tøj som andre ansatte. Lisette Winther fortæller, at medarbejderne i Føtex introduceres for de nye medarbejdere, der på en tavle hænger side om side med andre nyansatte medarbejdere. Prisen er på 20.000 kr. plus et kunstværk. - Prisen skal komme hele personalet til gode. Så om det bliver en ekstra julegave, underholdning til en julefrokost eller andet, hvad vi kan finde på. - Det skal i hvert fald være noget, som kommer alle til gode, for denne pris får vi kun, fordi alle ansatte bakker op om det, og alle er gode til at hjælpe de nye medarbejdere. Normalt er en person i arbejdsprøvning i 13 uger, men det kan forlænges, og det sker undertiden.