Alle bliver ramt af regering

Det nye ministerhold med to tidligere ministre og 21 uerfarne er et særdeles ungt hold.

Men værst er en skatteminister på 26 år, uden at være medlem af Folketinget og en kirkeminister uden erfaring på dette område. Det må stå sløjt til i SF henholdsvis De Radikale Den røde regerings økonomiske plan rammer privatøkonomien med en række afgifter, nye regler og omlægninger. De nye regler for privates skattefradrag for håndværkerudgifter lukkes fra udgangen af 2011. Afgifter på biler lægges om, små biler mindre afgifter, større biler højere afgifter. Der kommer højere afgifter på energi, strøm og benzin. Multimedieskatten afskaffes, men der kommer en anden skat. Regeringen vil åbne for, at alle kan træde ud af efterlønsordningen og få de siden 1999 indeholdte bidrag til ordningen udbetalt skattefrit. Regeringen vil gennemføre en skattereform, der markant sænker skatten på arbejde. Den kommende skattereform skal være fuldt finansieret. Lavere skat på arbejde følges af højere skatter andre steder. Boligskatten og rentefradraget vil ikke blive ændret i denne valgperiode, men hvad med den næste periode? Jeg mener, at denne plan i høj grad rammer alle, men især arbejdsledige og pensionister!