Alle borgernes ideer til kultur–husets indhold er nu lagt frem RAPPORT: Vil blandt andet opfordre til at man får en multisal og udstillingsfaciliteter

Sådan kommer det nye kulturhus, Sneglehuset, til at se ud og der skal blandt andet være en multisal til al slags musik.

Sådan kommer det nye kulturhus, Sneglehuset, til at se ud og der skal blandt andet være en multisal til al slags musik.

SKAGEN:Efter en dramatisk start, hvor man diskuterede dagsordenen for borgermødet omkring det kommende kulturhus i Skagen, og mødeleder karsten Hemmingsen fastholdt, at man ikke havde placeringen på dagsordenen, gik man i gang med at diskutere indholdet af kulturhuset. John Høst, der skal samle ideerne sammen og aflevere dem til politikerne, fortæller, at mødet blev noget kortere end forventede. Man havde planlagt en debat om eftermiddagen, men de to grupper på i alt 12 mennesker var færdige med at snakke ved middagstid. - Nu mener jeg, at vi har fået alle ideer til indholdet i kulturhuset frem, siger han. De fremmødte pegede blandt andet på vigtigheden af en multisal i det nye kulturhus. - Salen skal kunne bruges både til teater, klassisk musik og musik for unge ligesom der skal kunne holdes konferencer. Det er allerede bestemt, at huset skal indeholde bibliotek og musikskole samt muligheder for at vise film. I forbindelse med biblioteket foreslog man lørdag, at der blev lavet en form for foyer, hvor man kunne informere om, hvad der foregår i Skagen. - En slags minituristinformation, forklarer John Høst. Blandt deltagerne var der også ønske fremme om at lave forskellige værksteder. I den forbindelse bør der også være plads til, at husets brugere kan udstille eller at en arbejdende kunstner kan vise, hvad han laver. - Ligesom en teatergruppe gerne vil vise, hvad de går og laver, så kunne det sammen gælde for brugerne af værkstederne, siger John Høst. Kulturhusets organisering blev også drøftet. - Vi var meget enige om, at huset skal et sted, der summer af liv. Der skal være aktive brugere. Og hvis en forening går død, så skal de ikke længere have tilholdssted i kulturhuset forklarer John Høst. På mødet deltog som nævnt også formanden for Kultur- og Børneudvalget Karsten Hemmingsen, som er tilfreds med idéudviklingen. Han regner også med at det hele skrider planmæssigt frem. - Det betyder, at vi på udvalgsmødet 22. august, får fremlagt John Høsts rapport og tager stilling til husets indhold. 23. august skal husets økonomi godkendes af Sammenlægningsudvalget. Huset er planlagt til at koste 45 millioner kroner heraf skal 30 millioner skaffes ved salg af kommunalt ejede bygninger, og det kunne være Kappelborgskolen. - I uge 35 skal vi mødes med arkitekterne omkring detailplanlægningen, og der forventer jeg da, at vi ved, hvad kulturhuset skal indeholde, så vi kan drøfte, hvordan huset skal indrettes, fastslår Karsten Hemmingsen. Se også 1. sektion