Alle får noget ud af netværk

Skolen, mestrene, svendene og arkitekterne høster erfaringer fra projekt

HJØRRING:Projektet "Murerfaget i bevægelse" blev født som en tanke i Statens Byggeforskningsinstitut. - Meningen er at sætte fokus på frontløberskoler og frontløberfirmaer, fortæller Søren Beisnik, faglærer på EUC Nord. - Det handler også om det gode eksempels magt, fortsætter han med henvisning til det dårlige ry som branchen har måttet leve med. Den overordnede ide er selve netværkstanken, hvor murermestrene, svendene, fagskolen, arkitekterne og teglproducenterne alle bidrager med deres del. - Det er meningen med netværkstanken, at alle får mere ud af det, end de putter ind. Alle skal få noget ud af det, det har vi været bevidste om fra starten, siger Søren Beisnik. Ny udvikling i faget Ifølge ham så får svendene det ud af det, at de kan dygtiggøre sig håndværksmæssigt og får tilfredsstillet deres behov for ny udvikling i faget. - Gennem det her projekt kommer de i direkte kontakt med de projekterende, siger han om det tætte samarbejde, der er mellem parterne, hvor arkitekterne med jævne mellemrum kommer til Hjørring for at se og høre, hvad svendene har at sige. - Her er de i et miljø, hvor den viden de kommer med fra byggepladserne får lov til at flyde ind i projektet. På arkitektsiden handler det især om, at de kan på afprøvet nogle af deres ideer, mens materiealeproducenterne kan se deres sten brugt i andre sammenhænge end de almindelige. - For skolen gælder det især, at vi får et meget tættere forhold til erhvervslivet, siger Søren Beisnik. Gør op med system Det her projekt gør op med det system, hvor skolen gjorde sit til uddannelsen, mesteren tog over, og så sad de ellers og ventede på, at der kom en ordre, som de kunne udføre. Ud over at alle de implicerede i byggeri er kommet tættere på hinanden, så er den slags forløb også vigtige for efteruddannelsen af murere. Tre vendsysselske murerfirmaer, HP Huse, i Harken, Ole Johansen, Skagen, og Torben Carlsen, Frederikshavn, har afgivet tilsammen otte svende til projektet,