Lokalpolitik

Alle fik hvad de ønskede sig ...

Budgettet vedtaget efter halvanden times debat trods enighed hele bordet rundt

FREDERIKSHAVN:For første gang i syv år bakker samtlige partier i byrådet op om kommunens budget, der blev vedtaget på aftenens byrådsmøde. Borgmester Erik Sørensen(S) glædede sig over, at det er lykkedes at lave et budget, som ikke betyder sænkning af serviceniveauet. - A-a-tiden er intakt, nogle steder bliver der endda tale om en serviceudvidelse. Samtidig sætter vi flere penge af til overførselsindkomsterne, der stiger de kommende år, flere penge til de ældre plus en mio. kr. ekstra til demensområdet. Stigning må stoppe - Vi har stort set løst alle problemområderne og kan samtidig fastholde en opsparing og en kassebeholdning på ca. 30 mio. kr., sagde borgmesteren - der understregede, at der ikke er plads til én eneste tillægsbevilling eller ekstraregning. - Stigningen i de lovbundne udgifter må stoppe, ellers må vi se på det som et landsdækkende problem. De sociale udgifter er løbet løbsk i samtlige bykommuner, og hvis den tendens fortsætter, må det med i forhandlingerne mellem KL og regeringen. Vi har ikke noget at stå imod med og skatten må som bekendt ikke stige. Venstres gruppeformand, Chris Sørensen, kaldte det et godt signal, at alle partier er med og fremhævede budgetbemærkningerne som klare retningslinier for administrationen. - Hvis vi skal bevare det økonomiske råderum, skal budgettet overholdes. Knud Wilson (DF) talte for så lav en kassebeholdning som mulig og foreslog en udlicitering af kommunens it-område. CD og C kritiske Mest kritisk var CD's Jens Hedegaard, der ikke brød sig om finansieringen: - Alle har fået, hvad de bad om, men det er bundet op på "fattigrøvstilskud", salg af fast ejendom og lån og det er mig en gåde, at Venstre kan være tilfredse med den finansiering. Vi rører ikke ved lønudgifterne til 3.500 ansatte, og det er mig en gåde, hvordan kabalen skal gå op næste år. De konservatives Villy Møller beklagede også, at budgettet opererer med et driftsunderskud på 10 mio. kr. i 2004, og var nervøs for det økonomiske grundlag. SF's Paul Rode Andersen: Vi går med af defensive årsager. SF har forsavret de bløde områder og det har kun kunnet lade sig gøre på grund af den folkelige opbakning, læserbreve, stort fremmøde i byrådssalen og demonstration på rådhuspladsen. Status quo på B&U B&U-området tilføres ikke flere midler. Her bliver der tale om omflytning af penge fra dagplejen til folkeskolen som følge af udviklingen i børnetallet. Desuden er der afsat penge til genhusning af Børnehaven Vestenvinden og Heldagsskolen samt en ekstra pulje til børn og unge med særlige behov. Disse midler skal dog findes ved en besparelse på anbringelse af børn og unge. Kultur- og fritidsområdets driftskonto beskæres og det samme gør det tekniske område, der må klare sig med en mio. kr. mindre. Mere om Budget 2003 i morgen.