Alle fire væk

Jeg ser helst en folkeafstemning, hvor alle forbehold er med.

Unionsborgerskabet er uden interesse og skal væk, og vi skal deltage i det forsvarspolitiske samarbejde, der som EU-ledet i det væsentlige drejer sig om humanitære, krisestyrende, fredsskabende operationer, og i de retlige og indre anliggender, der med Lissabon består af frihed sikkerhed og retfærdighed. Jeg ser gerne vi er 100 procent med i disse politikker. Tænk stort og bredt, afskaf også euroforbeholdet sammen med de tre øvrige. Arne Thøgersen medlem af landspolitisk udvalg, Europabevægelsen, Ellehammersvej 67, Holstebro arnemt@webspeed.dk