EMNER

Alle forslag er årtier gamle

DANMARK:Intet nyt under solen, fristes man til at sige om nogle af forslagene, som drøftes i regeringens Infrastrukturkommission. Tanken om en midtjysk motorvej blev lanceret af nu afdøde professor Johannes Humlum, leder af det ligeledes hedengangne Geografisk Institut på Århus Universitet allerede i begyndelsen af 1960’erne. Hans vision var at skabe en decentral udvikling af Danmark ved at trække erhvervs- og byudviklingen vestover til de tyndt befolkede egne ved at bygge vejen først. Udviklingen skulle støttes blandt andet med at bygge universiteter i Aalborg, Odense og Syd- eller Vestjylland. Universiteterne kom som bekendt, men der var ikke dengang tilslutning til motorvejen i hverken regering eller folketing, der i stedet valgte at skabe bedre forbindelser mellem de eksisterende centre i form af det store H, bl.a. ud fra den analyse, at de allerfleste bilrejser er korte - fra by til by. Også i dag må den midtjyske forbindelse forudses at få en svær gang på jord. Den er forbundet med store miljø- og naturproblemer. Kattegatbroen er også gammelt tankegods, nordjysk endda. Preben Vistisen, ingeniør i Frederikshavn med speciale i beton, fremsatte forslaget om en fast forbindelse over Kattegat i form af en dæmning eller bro allerede omkring 1960, hvor han sad i byrådet for Socialdemokratiet. Han gjorde i de følgende år et vist politisk lobbyarbejde for sin tanke. At løsningen af de trafikale problemer omkring hovedstaden står i første række, er heller ikke nyt. ”Den vigtigste af alle danske trafikopgaver i øjeblikket ... er udbygningen af hovedstadens trafikapparat med tunnelbaner, S-baner, motorgader og parkeringsanlæg, hvilket vil koste 4 milliarder kroner. Denne opgave er blevet forsømt i en årrække, og hovedstaden er nu et trafikalt underudviklet område,” hed det allerede i Knud Erik Bidstrup og Erik Kaufmanns ”Danmark under forvandling” fra 1966.