Alle friskoler får støtte fra staten

For en god ordens skyld må jeg gøre Hr. Marksten med læserbrev i NS 14/7 opmærksom på, at alle friskoler i dag modtager statsstøtte - og altså både de kristne friskoler og de Grundtvig/Koldskefriskoler - som hvis de er ordentlig grundtvigske vil de starte deres naturvidenskabsfag og om-verdens-tilblivelses fag med Grundtvigs skabelsessang:

"Gud plantede en have" (om Paradiset og Guds skaberværk), og ellers konfrontere eleverne med Grundtvigs syn på evolutionslæren: "Mennesket er ikke en abe!" dvs. mennesket nedstammer ikke fra aberne men er skabt i Guds billede. Grundtvig selv står derfor ikke langt fra det udskældte ACE (Accelerated Christian Education) læresystem. Det udfolder vel snarere, hvad Grundtvig mente! De kristne friskoler kom i øvrigt som konsekvens af Ritt-Bjerregaards folkeskolelov af 1975, hvor det kom frem, at kristendomsfaget ikke måtte indoktrinere men skulle være ren læring. Det medførte, at kristendomsfaget i mange folkeskoler fralagde sig ansvaret for børns kristendomsopdrag og brugte faget til fællestimer i stedet for. Det ville flere kristne hjem ikke finde sig i, så de benyttede sig af den danske friskolelovgivning og lavede kristne friskoler. Folkeskoleloven af 1975 løsrev i praksis folkeskolen fra folkekirken. Det bevirkede, at der blev et hul eller om man vil tomrum, når talen kom om folkekirken. Det blev tydeligt for konfirmandundervisningen. Omkring 1990 fik det den konsekvens, at daværende biskop Herluf Eriksen, Århus stift, fik indført minikonfirmation på 3. klassetrin. Det er en frivillig ordning, som efterhånden er udbredt over hele landet men ikke i alle sognene. Det markerer samtidig overgangen fra barnestadiet til juniorstadiet. Minikonfirmation er i rivende vækst, så der i sognene rundt omkring ansættes sognemedhjælpere til at forestå minikonfirmandundervisningen, hvor sognepræsten ikke kan overkomme det som f. eks. her i Skørping.