EMNER

Alle går i samme båd på Ryå

Landmænd, forvaltning samt mandskabet, der skærer grøde i åen, skal gennemgå vandløbet og aftale, hvor og hvordan Ryå skal vedligeholdes.

Landmænd og forvaltning skal nu på ekspedition på Ryå. 	Arkivfoto

Landmænd og forvaltning skal nu på ekspedition på Ryå. Arkivfoto

Vandløbslauget Ryå har holdt møde med forvaltning og politikere i Miljø- og teknikudvalget, og resultatet af mødet blev, at landmænd, forvaltning samt mandskabet, der skærer grøde i åen, skal gennemgå vandløbet og aftale, hvor og hvordan Ryå skal vedligeholdes. Sejlturen på Ryå skal gennemføres i den kommende uge, oplyser formand for miljø- og teknikudvalget Mikael Klitgaard. Landmændene, der er nabo til Ryå, oplever massive oversvømmelser af deres marker, og store områder med korn er gået tabt. De mener, at problemet skyldes manglende vedligeholdelse af å-løbet, og nogle af lodsejerne har derfor anmeldt kommunen til politiet. - Vi havde en god dialog, og nu foretager parterne en sejltur på Ryå for at se på forholdene og aftale det videre forløb. - Vi håber, at mødet og sejlturen på åen kan være med til at løse problemerne - hvis ikke må vi tage en snak igen, tilføjer Mikael Klitgaard. - Det er vigtigt, at vi sikrer en god dialog. Det kan løse mange problemer at snakke sammen. Til mødet med Miljø- og teknikudvalget var landmændene Kurt Jørgensen, Per Pedersen og Knud Thing mødt. Hans Ole Kristensen fra LandboNord og Jørgen Koch, der har været ansat i amtet, deltog også i mødet som repræsentanter for landmændene. Fra kommunens miljøafdeling deltog leder Asger Nielsen samt sagsbehandler David Mikkelsen og forvaltningschef Thomas Jepsen. Tirsdag er der møde mellem Brønderslev Kommune og LandboNord, hvor også vedligeholdelse af vandløb er til debat.