Alle genbrugspladser har nu fået samme affaldsregler

HALS:Det kan måske virke underligt, at alt erhvervsaffald kun kan afleveres på genbrugspladsen i Hou, men det skyldes, at der her findes den eneste brovægt i kommunen og den største genbrugsplads. Det private affald kan derimod afleveres på genbrugspladser i stort set hver lille by i kommunen, hvilket i forhold til indbyggertallet er ret exceptionelt sammenlignet med andre kommuner. Hals Kommune har set på regulativerne og nu gjort gældende for Hou genbrugsplads, ligesom i Hals, Gandrup, Ulsted og V. Hassing, at private kun må aflevere små mængder affald, svarende til hvad der kan være på en trillebør eller i en trailer eller bagagerummet i en bil. Dog må man køre alle de gange man vil på en dag.