Alle gode kræfter må samle sig om udvikling af folkeskolen

EVALUERING: Skole og kulturudvalget havde på sidste møde en drøftelse om evaluering i folkeskolerne. Det er rigtigt, at vi følger udviklingen uden at blande os direkte. Det er vigtigt den enkelte skole og lærer har metodefrihed i forhold til forskellige udfordringer, der er aktuelle. Det skal vi ikke blande os i, men vi skal være med til at opfordre og støtte at metoderne udvikles. Det gælder også hvem, der er i fokus. Udgangspunktet er, at det er eleven, der skal måles og vejes. Men der er lang række forhold, som også er vigtige for at kunne udvikle eleven. Det gælder lærernes læringskompetencer, skolelederen og forældresamarbejdet. Evaluering skal heller ikke være kontrol, men et resultat der kan bruges til fortsat udvikling. Evaluering i de danske folkeskole er det hotte emne i denne tid. KL har ligefrem udgivet et hæfte med titlen "Evalueringskulturen – en ny dansk skoletradition". Den er nu ikke særlig ny her i Aalborg kommune, men pyt nu med det. Regeringen efterlyser standardiseringer og flere landsdækkende test. Det er på sin vis en rystende debat. Hvorfor i alverden skal kræfter og penge ikke bruges til at forbedre undervisningen? Så kan alle de fine målinger og kontroller komme bagefter. Det er ansvarsforflygtigelse, når ansvarlige politikere kræver test. Det gør ikke skolerne bedre. Efteruddannelse af lærerne, bedre undervisningsmaterialer, bedre fysiske rammer og bedre skole/hjem samarbejde er langt vigtigere. Men her er der larmende tavshed og ingen konstruktive bidrag. Alle gode kræfter må samle sig om udvikling af folkeskolen. Den sag er så vigtig at vi må kunne finde sammen om fælles mål. I SF vil vi gerne støtte at skole/hjem samarbejdet bliver udviklet. Det kunne være fælles samlinger med forældre/elever og lærere om undervisningen. Skoleledelsen skal være inspiratorer i denne udvikling og synlige sammen med den enkelte lærer omkring undervisningen. Her skulle gerne være et tillidsfuldt og inspirerende fællesskab. Flere af disse emner er heldigvis i fokus på skolerne i Aalborg kommune. Det skal vi være med til at støtte både moralsk og med ressourcer. SF vil i skole og kulturudvalget stå inde for, at vi har fuld tillid til at skolerne måler og vejer den enkelte elev i forhold til at nå det bedste resultat. (forkortet af red.)