EMNER

Alle gode kræfter må samles

Museet lukker, da det mangler 690.000 kr. Arkivfoto: Michael Koch

Museet lukker, da det mangler 690.000 kr. Arkivfoto: Michael Koch

MUSEUMSLUKNING:Nu må alle gode kræfter samle sig for at bevare Søfarts- og Marinemuseet i Aalborg. Sølle 690.000 kr skiller en bevarelse og en lukning for et unikt og enestående museum, som siden etableringen i 1992 har været stærkt medvirkende til at sætte landsdelen på kortet, ikke blot herhjemme men også i udlandet. Om ikke andet er der i hvert fald historisk belæg for, at landsdelen står sammen her og nu og giver tilsagn til de personer, der gennem årene har sørget for, at den civile søfart og den sømilitære søfart har deres eget museum her i det nordjyske om, at deres indsats ikke har været og er forgæves. Så langt tilbage som vores historie kan skrives har vort område været basis for kongernes leding-samling af fartøjer i Limfjord og Mariager fjord for ekspansion af riget. Så langt tilbage som vores historie går, ved vi, at der har været søfartshandel på vestkysten og østkysten i vores landsdel med det øvrige Norden ikke mindst. Og sådanne kendsgerninger satte nogle sig for før 1992 at realisere i skabelsen af et Søfarts- og Marinemuseum, beliggende i områdets største by, Aalborg. Og nu er det så tilsyneladende meningen, at noget så unikt og enestående skal lukkes på grund af mangel på sølle 690.000 kr. Det kan bare ikke være sandt! Alle gode kræfter må samle sig om opgaven at bevare Søfarts- og Marinemuseet i Aalborg. Og hvem kunne de så være, de gode kræfter. Jo, jeg kunne da som en selvfølge pege på vore fire kommuner i det nordjyske. Frederikshavn Kommune, der huser to marineforeninger, Skagen og Fr.havn. Desuden Hjørring Kommune, der i sin midte har marineforeninger i Hirtshals og Hjørring. Og hvad med Aalborg selv, der huser marineforeninger i Nibe, Hals og Aalborg. Og endelig har vi jo Mariager Fjord Kommune, der har marineforeninger i Hobro og Hadsund. Sådanne kommuner må som en selvfølge gå ind i drøftelserne om bevarelse af Søfarts- og Marinemuseet i Aalborg, også fordi i hvert fald de tre af de fire kommuner har søfart og søværn tæt inde i deres regi. Jeg kan naturligvis også pege på lokale fonde i vort område. Vi har pengeinstitutter, der i afvigte regnskabsår har scoret vel. Så de kan vel spæde til. Jeg kan videre pege på, at vi har rederier i dette land, lad mig i flæng blot nævne Lauritsen, A.P. Møller og andre, der også må have interesse i, at hvad de er kommet af lever videre i befolkningen, bl.a. et Søfarts- og Marinemuseum i Aalborg. Og endelig kunne jeg da forestille mig, at min efterfølger i jobbet som landsbestyrelsesmedlem i Danmarks Marineforening, Aalborg Marineforenings formand, Charley Pedersen, kunne hviske landsbestyrelsen for Marineforeningens godt 10.000 medlemmer i ørerne, at de kunne spæde til. Det her drejer sig hele vejen rundt om hjælp til selvhjælp. Så, hva’ dælen nøler vi for?