Alle har en succeshistorie

Det er fint, at TV 2 sætter fokus på folkeskolen. Jeg tænker, når jeg ser den første udsendelse,

FOLKESKOLEN:Det er fint, at TV 2 sætter fokus på folkeskolen. Jeg tænker, når jeg ser den første udsendelse, at den giver et fint billede af folkeskolens udfordringer samtidig med at den viser, hvor afgørende god skoleledelse er for skolens udvikling. Det handler om klare forventninger, ambitioner om at ville det bedste og kvalitetssikring af skolens virksomhed bredt set. Det sker ved åbenhed, information og kommunikation udadtil og en medinddragende og motiverende anerkendende ledelse indadtil. Skolen er en politisk styret organisation. Politikerne kan helt legitimt sætte rammer og mål for skolen. Men hvordan skolen når resultaterne og lever op til de mål og rammer, der er sat, kan kun løses af skolen. Alle har en succeshistorie. Og folkeskolerne er ikke en undtagelse. En undersøgelse, som AKF har foretaget for formandskabet for Skolerådet, der blev offentliggjort i februar af næsten 200.000 elevers afgangsprøver for de seneste fem år, viste at næsten 60 pct. af alle skoler mindst et af årene har præsteret en toppræstation blandt de 20 pct. bedste skoler i Danmark. Det giver et udgangspunkt for, hvordan vi kan udvikle folkeskolen de kommende år. Når jeg går rundt på skolen, glæder det mig at se, hvordan viden om mange intelligenser og læringsstile præger undervisningen. Lærerne har desuden opstillet 10 teser for god undervisning inspireret af forskning derom. Skolens gamle tavler er kasseret og interaktive tavler bliver gradvis et særdeles godt redskab, nye skolemøbler giver nye muligheder for fleksible indretninger og skolens pædagogiske læringscenter (skolebiblioteket) danner ramme om såvel informationssøgning som kreative udfoldelser. Det ville være dejligt at få igangsat den store ombygning af skolen, som jeg har en fin arkitekttegning over, og som kan give nogle tidssvarende rammer. Men rammerne forhindre os ikke i konstant at reflektere over praksis, ændre på undervisningsformer og være obs. på, hvordan vi når undervisningsmålene samtidig med, at vi bygger på elevernes styrkesider. Teamsamarbejdet og klassekonferencer sætter fokus på enkelte elever og kompetenceudvikling hjælper os med at se og bruge nye veje i konflikthåndtering og relationspædagogik. Skoleintra anvendes flittigt; dels personaleintra, hvor alle årsplaner for fag og teamenes samarbejde kan læses, dels forældreintra, der ligeledes anvendes til information og kommunikation. Årsplaner for alle fag er tilgængelige for klassens forældregruppe, så de kan orientere sig i årets gang og få en indsigt i det flotte faglige, didaktiske pædagogiske arbejde klassens lærere yder. Elevintra rummer oversigt over lektier, opgaver, der skal klares, tidspunkter for aflevering mv. I Aalborg Kommune har vi Fælles Skolebeskrivelse, der viser hvordan det forventes, at vi holder skole i Aalborg. Det er et godt ledelsesredskab, der viser målene, der er politisk besluttet, men vejene derhen er vores interne udfordringer på skolerne. Skal udvikling ske helhjertet, må det altså komme fra lærerne, pædagogerne, eleverne og skolelederen i den sammenhæng, de er i. Der skal være opmærksomhed om de gode historier i medier, forældrene skal inddrages i forandringerne af skolen og politikerne skal vide, hvad der menes med kvalitet på den enkelte skole. Fremtidens skolepolitik er ambitiøs og visionen er en folkeskole, der bliver omtalt med stolthed. Folkeskolen er et udviklings-, videns- og læringscenter for såvel skolens elever som ansatte. Vi skal stå ved, at skolen er en helt uundværlig kulturinstitution i det danske samfund. Viden om, hvad der virker i form af forskning og undersøgelser er en forudsætning for skolens udvikling, også når skolens ansatte sætter sig i spidsen for udviklingen af folkeskolen.