Alle har glæde af skattestoppet

Regeringens skattestop er en succes. Det værdsættes af langt den største del af befolkningen.

Oppositionen ved ikke hvilket ben, den skal stå på. Det ene øjeblik forsøger den at lave billige efterligninger. Det andet at bagtale den ægte vare. Det "intelligente" skatteloft var deres bud før seneste valg. Men det er vist opgivet. Folk indså, at det var lige lovligt "intelligent". Det kunne hæve skatterne. Så nu er det bagtale med påstande om, at de svage rammes af skattestoppet. Det er selvfølgelig meningsløst. Ingen skatteyder skades af, at skatten ikke stiger. Overfor denne simple kendsgerning forsøger oppositionen med påstande om, at vel har alle skatteydere fordel af skattestoppet, men størst fordel har nu de rigeste. Det er en fornøjelse at være skatteminister i en regering, der ikke kan kritiseres for, at skattepolitikken skader nogen. Men påstanden om, at det især er de rigeste, der har vundet ved skattestoppet, er forkert. Hovedparten af de lettelser, der gives ved skattestoppet, kommer især dem med de lavere indkomster til gode. F.eks. den gradvise udhuling af de nominelle forbrugsafgifter på energi og nydelsesmidler. Det er en veldokumenteret kendsgerning. Det har gjort oppositionen endnu mere skinger. De kaster sig over loftet for ejendomsværdiskatten. Lad mig forsøge at ridse nogle forhold op, som de fleste burde kunne være enige i. Ejendomsværdiskatten udgør 0,8 eller 1 pct. af ejendomsværdien for de fleste. Men med skattestoppet er det bestemt, at skatten ikke må beregnes af en større værdi end den, der gjaldt i 2002. Et fast kronebeløb og en vis inflation giver gradvist en realt lavere skat. Ejendomsværdiskatten indbringer godt 10 mia. kr. Den falder derfor realt med ca. 0,2 mia. kr. pr. år ved en inflation på 2 pct. For en bolig til 1 mio. kr. er det 160 eller 200 kr. årligt eller 45-55 øre dagligt. Størrelsesordenen af det reelle fald burde der kunne være enighed om. Til sammenligning falder de nominelle punktafgifter med ca. 1,5 mia. kr. realt ved en inflation på 2 pct. årligt. For det andet hindrer skattestoppet, at ejendomsværdiskatten stiger realt. Det ville ske, hvis man tillod ejendomsværdiskatten at stige i takt med ejendomspriserne, der i disse år stiger hurtigere end lønninger og priser. At undgå en stigning er selvfølgelig en fordel. Men at fremføre, at nogen (andre) har fået en stor skattelettelse, fordi skatten stiger mindre end ellers, er manipulation. Jeg har ingen problemer med at se folk i øjnene, når jeg forsvarer, at ejendomsværdiskatten ikke bør sættes op. Klart kan en familie, der købte hus før stigningerne i ejendomspriserne, sidde billigere, end hvis den køber nu. Men lejeren, der har fået fat i en lejlighed, hvor lejen er reguleret, har også skudt papegøjen. Og der er fortsat nogen, der har held til at få fat i en billig lejlighed. Mens det er blevet sværere at finde et billigt hus. Jeg vil hverken hæve skatten for lejere eller ejere. Men hvem er fredet, hvis oppositionen får magt? Hovedparten af danskerne bor i øvrigt i ejerbolig eller har fritidshus. Det er altså ikke kun et lille rigt mindretal, der undgår at få skatteforhøjelser. Men et stort flertal, der består af såvel velhavende som mindre velhavende. Jeg skal ikke forsvare det nuværende system som perfekt. Der er mange skatter, som jeg gerne vil fortsætte med at sætte ned. Men jeg må advare mod ændringer eller omlægninger, der ikke respekterer skattestoppet. Vi ser, hvordan dem, der ønsker en højere skat på boliger, kan vende og dreje argumentationen, komme med falsk varedeklaration og søforklaringer, så de skattestigninger de foreslår, nærmest præsenteres som lettelser. Derfor er jeg særlig glad for, at skattestoppet er så simpelt og gennemskueligt. Kun med det ægte skattestop kan man hindre skattestigninger. Og skattestoppet er indrettet således, at alle, og ikke mindst dem med lavere indkomster, får fordel af den gradvise nedsættelse af ejendomsværdiskatten og de nominelle forbrugsafgifter.