EMNER

Alle har pligt og ret

Gør din pligt og kræv din ret. Denne parole står på en lang række af den socialdemokratiske arbejderbevægelses faner og er et udtryk for den forankring og det ansvar, bevægelsen har i samfundet og en erkendelse af at forudsætningen for at et samfund hænger sammen er ansvar og respekt.

Altså er det ikke nogen ny diskussion, der opstod i hælene på det noget fejlbehæftede forsøg på at vise, at Danmark også rummer fattige borgere. Jeg tror, de fleste af os har den indstilling, at vi skal yde til samfundet for at skabe grundlaget for, at vi også kan nyde i situationer, hvor vi har behov for dette. Det er ikke en diskussion, der alene er knyttet til arbejderbevægelsen og Danmark; men i høj grad også en diskussion, der har rødder i amerikansk politisk historie, der ikke kan mistænkes for at være særlig inspireret af socialismen. Konkret kom diskussionen til udtryk, da John F. Kennedy holdt sin tale til nationen og brugte sætningen: "Spørg ikke hvad dit land kan gøre for dig; men spørg om hvad du kan gøre for dit land". Dette citat er et af de oftest brugte fra John F. Kennedys taler, og måske er det aktuelt som ingensinde tidligere! Er det kun den unge ledige eller den person, der er skubbet ud af arbejdsmarkedet, der skal mindes om pligt og ret? Nej, det er en almen problemstilling, som hver især af os bør tænke over og tage til os. Det gælder den virksomhedsejer, der sælger virksomheden eller udflytter produktionen uden smålig skelen til at et stort antal medarbejdere har mistet deres forsørgelsesgrundlag og et samfund, der har mistet beskæftigelsesmuligheder og indtægter. Hvor er det ansvar, som de gamle gårdejere levede op til, da de i fællesskab grundlagde et andelsselskab hjemme på egnen med det dobbelte formål at forbedre indtjeningen for den enkelte landmand og for at sikre udvikling og beskæftigelse i det samfund, der skulle være en god ramme for alle borgere gennem hele livet? Det gør mig mistrøstig, at se hvordan reglerne indenfor vores fælles marked EU misbruges til ubillig konkurrence mellem landene og deres lønmodtagere. Formålet er tilsyneladende alene at maksimere kortsigtede overskud for den enkelte uden smålig skelen til om det om det gavner fællesskabet og helheden! Hvordan sikrer vi, at det danske samfund er i stand til at være et godt samfund når virksomheds ejeren, der solgte virksomheden og gårdejeren der flyttede produktionen skal på sygehus, sende børnebørnene i uddannelse og skal have omsorg fra vores ældrepleje. Et sådant beredskab kræver, at vi i fællesskab er med til at yde så samfundet er intakt den dag vi selv får behov for at trække på dets ydelser! Vi trænger til en anden ideologi end de kortsigtede fortjenesters tænkning. Neoliberalisme kaldes tendensen vistnok: Skidt med helheden og de andre bare jeg har det godt. Vi har behov for at erindre Kennedy og de manende ord fra fagforeningsfanerne ellers risikerer vi at stå med et samfund, der falder fra hinanden til skade for os alle!