Alle har ret til hurtig behandling

Dansk Folkeparti undrer sig over beslutning

AALBORG:Anita Knakkergaard fra Dansk Folkeparti, undrer sig over den begrundelse, et flertal i socialudvalget bruger for at afvise, kommunal hjælp til her-og-nu behandling på privathospital, hvis folk bliver syge. - Vi synes ikke, at der skal gøres forskel på folk, som fejler noget. Kontanthjælpsmodtagere og pensionister skal have de samme rettigheder, som folk der er i arbejde, sagde socialrådmand Birgit Ekstrøm (S) efter mødet til NORDJYSKE Stiftstidende. Loven er i dag sådan indrettet, at folk har krav på behandling på privathospital enten herhjemme eller i udlandet, hvis der er mere end to måneders ventetid på de offentlige sygehuse. Men loven giver også mulighed for, at kommunerne straks kan betale for behandling på privathospital. Det falder Anita Knakkergaard for brystet, at socialudvalget tilsyneladende mener, at tilbuddet kun gælder for folk i arbejde. - Men netop på Dansk Folkepartis foranledning, står der i lovteksten, at også pensionister og studerende er omfattet af ordningen, siger hun. Hun mener også, at udvalget regner forkert, når det kun er muligheden for at spare de knap 13.000 kroner i sygedagpenge om måneden, der er med i regnestykket. Hun nævner, at hvis en selvstændig, der tjener en god løn, ryger ned på sygedagpenge, så er der et stort tab i skatteindtægt. - Og man har tilsyneladende valgt at se helt bort fra, at det også koster penge at passe syge mennesker i eget hjem. Men her er det ikke socialudvalgets kasse, men ældre- og handicapudvalgets, der betaler. Det kan man da kalde kassetænkning. Herudover vil Anita Knakkergaard også gerne have den etiske vinkel med. Er det rimeligt, at at syg pensionist skal vente to måneder på at komme til, når man ved, at ældre mennesker har svært ved at klare sygdom. - Det er meget svært at få dem op på deres tidligere niveau, hvis de bliver for svage, siger Anita Knakkergaard, der tror, at det kan blive dyre penge man sparer ved ikke, at tilbyde pensionerne behandlig straks. En plejehjemsplads er ikke billig, understreger hun. Anita Knakkergaard ser gerne, at det samlede byråd på et tidspunkt tager en debat om, hvorvidt kommunen skal benyttes sig af de nye muligheder i loven.