Lokalpolitik

Alle havde muligheden for at finde pengene

Oplysninger om de 23 mio. kr. gennemgået på møde i forretningsudvalg

AALBORG:Formand for sammenlægningsudvalget Henning G. Jensen (S) understreger, at alle politikere havde muligheden for at komme med samme ændringsforslag til den ny Aalborg Kommunes budget 2007, som han præsenterede torsdag. Også den ændring af budgettet til sundhedsfremme, som betyder, at der kan bruges 23 millioner kroner yderligere til serviceudgifter. - Jeg havde en del korrespondance med Erik Fabrin (formanden for KL, red.), som hele sammenlægningsudvalget fik en kopi af. I et af brevene læser jeg et afsnit om, at man kan lave budgettet for sundhedsfremme på en anden måde. Det er ikke noget, jeg har fundet på. Men det er mig, som har været opmærksom på det, siger Henning G. Jensen. Han vedgår dog, at teksten i brevet, som alle politikere fik 14. september, kan være svær læsning. - Men brevet er også blevet gennemgået af vores vicekommunaldirektør på et møde i forretningsudvalget, siger han. I det udvalg er også Venstre, SF, det radikale, de konservative og Dansk Folkeparti repræsenteret. Henning G. Jensen afviser, at han tidligere kunne have fortalt borgerne og offentligheden, at situationen måske ikke var så slem endda og dermed måske undgå protestaktioner, som strejke og fakkeloptog. - Det har hele tiden været fremme, at vi vil få ekstra 15 mio. kr., når vi overtager amtslige opgaver. Men hvordan kan jeg fortælle, at der er mulighed for at bruge de 23 mio., eller at vi sætter rammen til fleksjob otte mio. ned, uden først at have forhandlet det med de andre partier? Jeg kan jo ikke vide, om der er flertal. - Hvis jeg havde offentliggjort det, så havde man spurgt, hvordan kan borgmesteren være klog på så mange ting uden overhovedet at have ført politiske forhandlinger om det, mener Henning G. Jensen. - Jeg ville da også gerne have undgået, at en masse mennesker var utrygge, at folk nedlagde arbejdet og forældre iværksatte blokade. Men nu er heller ikke alle besparelser fjernet. Der er to tredjedele tilbage. Han understreger, at han tog afstand til det budgetforslag, som blev fremlagt efter møderne i Løgstør. - Forslagene var ikke noget, der havde groet i min have. Siden er der sket en demokratisk proces, og det ender med, at vi ved forligsforhandlingerne torsdag bliver enige alle 31. Jeg har arbejdet ihærdigt for, at denne kommunesammenlægning lykkes og for at samle sammenlægningsudvalget, siger han.