EMNER

Alle Helgen i Fladstrand

FREDERIKSHAVN:1. søndag i november er Alle Helgens Søndag. Det er en søndag, hvor mange går på kirkegården og mindes de døde. Mange steder på landet mindes man ved navns nævnelse dem, der er døde i årets løb. Det bliver der også mulighed for ved gudstjenesten klokken 10.30 i Fladstrand Kirke. Ønskes det vil navnene på de afdøde bliver læst op. Det kan lade sig gøre, når man afleverer en seddel med navnet, når man kommer til kirken. Alle Helgens søndag er ikke en ny begravelsesdag. Den er tværtimod båret af trøst og håb, som klinger igennem både i salmer, tekster og bønner. For at understrege det festlige medvirker både ungdoms- og voksenkor fra Abildgård Kirke sammen med organisterne og fløjtenisten Niels Schultz Hansen. Helt ekstraordinært afholdes der denne søndag kun denne ene højmesse i Abildgård Sogn. Da der i øjeblikket kun er en præst i sognet, og da Abildgård Kirke samtidig er under ombygning, har det vist sig at være mest praktisk at aflyse højmessen i Abildgård Kirke. Det sker antageligt for første gang i Abildgård Kirkes 36-årige historie, at en søndags højmesse aflyses. Og det er heller ikke noget der sker igen foreløbigt, for fra mandag 6. november bliver Fladstrand Kirke lukket for at gennemgå en omfattende restaurering, som vil tage adskillige måneder.