Arbejdspladser

Alle HK-ansatte sikre på job

Det bliver et skift med mange ændringer, når det samles i Aalborg

AALBORG:Mens de kommunale topembedsmænd véd, at der bliver tale om en stillingsændring, så har de HK-ansatte ikke behov for at ryste på hånden. - Der er truffet politisk beslutning om, at ingen som udgangspunkt bliver fyret, siger fællestillidsrepræsentant i Aalborg, Susanne Thorsø. Sammen med tillidsrepræsentanterne i Hals, Nibe og Sejlflod gør man et stort arbejde for at informere bredt til kollegerne samtidig med, at mange på en eller anden måde er med i det analysearbejde, som foregår frem til 1. juni, hvor der aflægges rapport. Der er således 10 tværgående projektgrupper, der er sammensat fra alle personalegrupper samt ni sektoranalysegrupper til at beskrive, hvordan man gør tingene i dag. Derefter går grupperne ind i næste fase med, at se på forskellighederne, knasterne, og stille forslag til hvordan det løses i den egentlige sammenlægning. Én ting kan de HK-ansatte være sikre på. De beholder et job. Men ikke nødvendigvis det samme, og den fysiske og psykiske afstand bliver også ændret. Man får nye kolleger og ny ledelse - og i mange tilfælde længere på arbejde. - I Aalborg er det lidt på afstand, der er jo halvandet år til, og jeg tror, at alle kan sove roligt om natten, siger Susanne Thorsø. Noget anderledes er det for de offentligt ansatte i yderkommunerne, der jo er dem, som skal flytte. For hvad er det nu med Aalborg? Bliver vi væk, overset og trykket? Tillidsrepræsentanterne i alle fire kommuner har derfor gjort meget ud af, at informere samtidig med, at næsten alle stillinger opslås internt på hjemmesiden, www.detnyeaalborg.dk. Men det bliver cheferne, der skal søge først og derefter formulere de nye opgaver på alle niveauer og tilhørsforhold. Dette kan ikke defineres før 1. januar 2006, når det nye sammenlægningsudvalg/byråd er valgt. - Men der bliver forhåbentligt plads til alle, slår Susanne Thorsø fast. Skattecentre På skat- og incassoområdet ændres de ansattes forhold væsentligt, idet de fremover kommer ind under statens overenskomst. Dermed skal de som tjenestemænd til at skifte til en organisation, der ikke har så mange medlemmer. Det har givet en følelse af usikkerhed og splittelse, fortæller Ole Vad fra HK-Nordjylland. Usikkerheden er stor, da ingen endnu ved, hvilket skattecenter de fordeles ud på, og en ansat fra Fjerritslev, Brovst, Åbybro eller Pandrup får langt til skattecentret i Aalborg. Her skal man nu igang med foreløbige aftaler, så medarbejdere placeret i et af disse skattecentre får mulighed for at søge til Hjørring eller Thisted. For de godt 1800 HKér i den nye Aalborg Kommune er der oprettet en tillidsmandsgruppe med fire tillidsmænd, og planerne er allerede langt fremme om, hvordan man tager hånd om forløbet. - Og vores gruppe i Aalborg, er den, der bliver rørt mest ved, da vi er administrationen, siger Ole Vad. Stor chefgruppe Ud over de fire kommunalchefer er der 15 forvaltningschefer til sammen i Det Nye Aalborg. Hertil kommer en række andre chefer, for eksempel vicekommunaldirektøren i Aalborg Kommune, diverse afdelingschefer, kontorchefer osv. Chefer fra Amtet er ikke medregnet i ovenstående. I de fire kommerne har man aftalt, at der ikke genansættes nye chefer i forvaltningen ved fratrædelser, men at opgaverne fordeles ud på de øvrige eller, at der bliver tale om midlertidige ansættelser.