Turisme

Alle indtægter bruges til markedsføring

Nyt aktivitetsudvalg vil forlænge aktivitetsperioden for at "lokke" kunder til Sæby

SÆBY:Så at sige alle de indtægter, Sæby Handelsstandsforening kan skaffe, bruges til markedsføringsaktiviteter. Foreningen ønsker ikke at oparbejde en formue, men foretrækker at bruge hovedparten af indtægterne på aktiviteter, der kan trække kunder til byen. Det blev kraftigt understreget på foreningens generalforsamling. Her oplyste formanden, Klaus Kjærgaard, at der i 2003-04 blev gennemført flere aktiviteter end nogensinde tidligere. Og aktiviteternes antal vil blive forøget. - Vi forlænger aktivitetsperioden, således at vi starter tidligere på foråret og slutter senere på efteråret inden julens aktiviteter, der begynder i slutningen af november. Om sommeren har vi jo turisterne, som fylder næsten hele bybilledet. Det er vigtigt, at vi før og efter turistsæsonen også kan "lokke" mange kunder til byen, sagde Klaus Kjærgaard, der tilføjede, at foreningen i højere grad er gået over til at benytte byens foreninger og lokale musikere i forbindelse med dens aktiviteter. Da den hidtidige formand, Flemming Thingbak, i forbindelse med tiltrædelse af et nyt job iAalborg trak sig i utide, overtog først og fremmest den nye formand, Klaus Kjærgaard, og foreningens kasserer, Jan Rohlén, gennemførelsen af aktiviteterne. Det forløb tilfredsstillende, så bestyrelsen har nu besluttet at nedsætte et særligt aktivitetsudvalg, der skal gennemføre næste års arrangementer. I udvalget repræsenteres bestyrelsen ved formanden og kassereren.Desuden får udvalget en aktivitetsleder, ConnyHolm Egeborg, som skal være til stede og være ansvarlig for gennemførelsen af aktiviteterne. Endelig består udvalget af Hans Ole Kalhøj, som har lovet at være idémager og konsulent uden faste opgaver i udvalget. I sin beretning kommenterede formanden forsøget i år med søndagsåbent fem søndage i juli og august. Næste sommer nøjes man med tre søndagsåbninger, i juli. Initiativpris På generalforsamlingen overraktes handelsstandsforenings initiativpris til Turistforeningen for Sæby Kommune og Sæby Turistkontor - som katalysator og for levende og dynamisk virke. Prisen overraktes turistchef Inger Grund Petersen.