Skagen

Alle må nyde respekt

I denne tid med mange meninger om sammensmeltninger, er der grund til at glædes over de mange, der er på forkant med udviklingen. Det gælder blandt andet på foreningsområdet, hvor vi forleden kunne notere massivt fremmøde til et fælles foreningsmøde i Arena Nord i Frederikshavn. Foreningslivet i de nuværende kommuner med navnene Skagen, Frederikshavn og Sæby ved godt, at man for at få det bedst mulige ud af udfordringerne i fremtiden, må man både være åbne og parate til at finde fælles fodslaw. Det er jo ikke sikkert, at der i fremtiden bliver flere penge til mange foreninger i den nye storkommune, så derfor er det godt allerede nu at begynde at overveje, hvordan foreningerne måske kan arbejde sammen om at få del i så mange midler som muligt. Det er helt sikkert, at de mange foreninger med de mange frivillige mennesker som drivkraft gør en forskel og yder en kæmpeindsats for at gøre noget for andre. Det er et mega-stort aktiv for alle samfund, og derfor skal der holdes fast i det store arbejde, der udføres i foreningerne. Samtidig er det meget vigtigt at holde øjnene åbne også overfor vore nye medborgere fra andre lande. De er nu en del af lokalsamfundet, og hvis vi skal opnå den optimale integration, kræver det, at vi ikke bare forlanger, at "de nye" skal indordne sig betingelsesløst. Vi kan som indfødte få megen glæde af nydanskerne, som kan tilføre os meget. Men det kræver naturligvis, at de nye danskere accepterer os, men også at vi accepterer dem og behandler alle på lige fod. Et godt livsråd er at behandle andre, som man selv gerne vil behandles. Også tilflytterne!