Alle må tage et ansvar

SKOLELEDER:Kære Flemming Skafte! Dit indlæg i NORDJYSKE søndag bekræfter for mig et af hovedproblemerne omkring de opgaver, der hver dag skal løses i den daglige drift af Hadsund Skole. Ingen enkeltgruppe kan efter min opfattelse erklære sig uskyldig i de hændelser, der har ført til de hyppige lederskift på Hadsund Skole. Det er tværtimod nødvendigt, at alle i videst muligt omfang påtager sig et ansvar både i tanke og handling, så de helt unikke muligheder, der er åbnet for skolevæsenet her i kommunen, udnyttes optimalt. Det er klart, at denne proces kræver en stor indsats og vil medføre mange forandringer i hverdagen både for elever, lærere, ledelse og forældre. Den seneste udvikling omkring det dobbelte lederskift gør det yderligere nødvendigt at stå sammen om gode løsninger, således at vi sammen kan opnå den stabilitet, du efterlyser. Jeg er overbevist om, at såvel lærere og ledelse på skolen som administration og politikere på Rådhuset ønsker det bedste for Hadsund Skole. Denne opgave løses bedst i samarbejde, hvor vi alle påtager os vort ansvar til fælles bedste for den nye skole. Som du sikkert ved, pågår der et stort arbejde for at løse den aktuelle ledelsessituation, og præcis lærerstabens positive og konstruktive medvirken er af afgørende betydning for successen. Jeg vil derfor gerne gentage min opfordring til etablering af et forum for samarbejde mellem skole hjem og forvaltning og vil bede dig arbejde for dette ved din deltagelse i klubmøderne på Hadsund Skole.

Forsiden