Alle madammer kan få ny viden

GUG:Når Kvindedaghøjskolen åbner dørene for interesserede kvinder torsdag 12. juni mellem klokken 13-16, er der mulighed for at få indblik i, hvordan det er at deltage i skolens kurser. Foruden udstillinger af kursistarbejder, arbejdende værksteder og café, er både de nuværende kursister og personalet parate til at gå ind i en uforpligtende og oplysende snak. Efterårets kurser starter 11. august, og de henvender sig til alle kvinder over 18 år. - Vi er specielt gode til at styrke deltagernes personlige kompetencer, siger skolens forstander Susanne Ballin, der lover at alle på skolens forskellige hold får mulighed for at blive afklarede om job og uddannelse - ikke mindst gennem en eventuel virksomhedspraktik. Aktuel mulighed Manglen på social- og sundhedshjælpere er Kvindedaghøjskolen også gået ind i med det forberedende kursus "Social og Sundhed", som giver merit for en skoleperiode på uddannelsen. Som undervisere her har Kvindedaghøjskolen allieret sig med lærere fra uddannelsen i Hammer Bakker, og fra det sidste hold var der 16 kursister, der fortsatte deres videre uddannelse her. Et nyt kursustilbud, der specielt retter sig til sygedagpengemodtagere, er "På vej - i nyt gear". Her bliver der også mulighed for at afprøve nye veje på arbejdsmarkedet, men først og fremmest drejer det sig om at få mod på livet igen. Kurset begynder 15. september, og der er indbygget fleksibilitet i kurset, så deltagere kan følge en måske igangsat behandling. Tre andre af efterårets kursusmuligheder er: "Livskvalitet og modenhed", "Ta' ordet-grib livet" samt "Valget er mit".