Alle ønsker om skolevalg opfyldt

382 elever i 20 BH-klasser

FREDERIKSHAVN:Alle børnene fik deres ønsker om skolegang opfyldt, undtagen Tom - han skulle gå om... Nej og undskyld, vitsen holder ikke. Der var ingen undtagelser, da eleverne til de nye børnehaveklasser blev fordelt. Alle 37 ønsker om skolegang uden for eget skoledistrikt blev opfyldt. I alt starter 382 elever efter sommerferien i de nye børnehaveklasser. Hertil kommer to gange 20 elever på Privatskolen. For folkeskolernes vedkommende fordeles elever på 20 klasser. Hvis man havde afvist alle 37 ansøgninger om anden skole end ens eget skoledistrikt, ville eleverne være fordelt på 19 klasser. Den ekstra klasse betyder dog ikke ekstra udgift for kommunen, idet klassernes størrelse udløser ressourcetilførsel til de store klasser - i alt 1350 timer. Eleverne i de kommende børnehaveklasser fordeler sig som følger (antal elever og antal klasser i parantes): Abildgårdskolen 36 elever (to klasser), Bangsbostrand Skole 68 (3), Elling Skole 23 (1), Fladstrand Skole 44 (2), Gærum Skole 20 (1), Hånbækskolen 42 (2), Jerup Skole 16 (1), Munkebakkeskolen 37 (2), Ravnshøj Skole 34 (2), Strandby Skole 29 (2) og Ørnevejens Skole 33 (2). Til sammenligning er der i indeværende skoleår 411 elever i 21 BH-klasser. Lad os slutte, som vi begyndte: Alle børnene løb ud af den brændende skole, undtagen artige Finn - det ringede jo ind ...