Alle overlevede - også dyrene

Udbyttet var stort, når man tæller natur, oplevelser og kammeratskab

Det starter om morgenen. De fem jagtkammerater og to gæster mødes hos Leo Nielsen, der selv har fanget og røget pålægget til rundstykkerne. I udestuen hyggesnakker de grønklædte lystigt, de har det afslappet sammen, og de har haft jagt sammen i snart ti år. De kender hinanden godt nok til, at de kan gøre godmodigt grin med hinanden, og det gør de så. Næsten hele tiden under morgenmaden. En stak sedler bliver som hver gang sendt rundt - hver mand skriver sit bud på, hvor mange ben der tilsammen vil blive at tælle på jagtens samlede udbytte. Der bliver gættet på to, seks, otte og meget andet. Vindergættet vil indbringe en flaske vin. I en bog har jægerne omhyggeligt skrevet reglerne op for, hvordan de ønsker at drive jagt sammen, og der er billeder og beskrivelser af alle de ting, de fem har oplevet sammen gennem tiden. Foruden en stribe af oplevelser i naturen er der noteret julefrokoster, generalforsamlinger, gule ærter og meget mere. Og så er der delt bøder ud til at supplere den ind i mellem slunkne kasse, som passes af kasserer Tage Overgaard. Beskidt gevær - 5 kroner, for sent - 10 kroner, lagt gevær på bil - 50 kroner. Sådan står det opført i kolonner efter hver jagt. En af jægerne bliver udnævnt til jagtleder - det kaldes fiskal, og med titlen følger retten til at uddele bøder. I dag er Leo Nielsen fiskal, og inden selskabet tager afsted ud til Skivum Krat ved Nibe, bliver aftalerne omkring jagtens forløb gjort klart. Tre mand skal drive - det vil sige, at de skal gå igennem skoven for at drive dyrene fremad til den anden ende, hvor de andre jægere står klar på nøje aftalte poster. Da alt er klar, går mændene og de i alt fire jagthunde ud til bilerne. Afsted ud i den kolde men solfyldte oktoberformiddag. Skud på rådyr Det er årets anden jagt i Skivum Krat. Kammeraterne er afsted hver tredie uge, seks gange i alt i løbet af sæsonen. Det samlede udbytte for en sæson plejer at være to-re rådyr, fire-rem harer og nogle få fugle. - Det er lige så meget pauserne og det sociale, vi går op i, forklarer Frode Jensen. Ude på en mark bliver bilerne parkeret, og jægerne går afsted. Alle ved præcis, hvad de skal. De har orange bånd i hatten for ikke at blive forvekslet med et dyr inde i den tætte skov, og hundene har bjælder i halsbåndet for ikke at risikere at blive skudt. - Hundene kender skoven bedre end vi gør, bemærker en af jægerne. Frode Jensen har sin lille ivrige jagthund Bella med, og Steen Larsen har den noget større Thor med. De er begge erfarne jagthunde, mens en af gæsterne, Jens Peter Kragelund, har sin unghund Plys med for at den skal lære det. Hen over marken inden skoven starter er der rådyrspor at se - nu kan hundene næsten ikke vente længere. Frode, Tage og Steen skal drive, de fordeler sig for enden af skoven, og på et tegn fra Steen går de i gang med at bevæge sig gennem skoven, mens de råber af og til for at kunne høre, hvor hinanden er. Hundene løber foran for fuld bjældeklang og er i vældigt godt humør. - BANG! Pludselig lyder der et enkelt skud. Tage har skudt på et rådyr. Det faldt tilsyneladende før skuddet gik af, da det var på vej ned af en skrænt. Da Tage ikke var sikker på, at han havde ramt i første skud, lod han være med at fyre den anden patron af. - Se, her kan man se skudstedet, hvor haglene er gået i jorden. Rådyret er ikke ramt, for så ville der have været hår og blod, forklarer Tage, mens han sikrer sig, at rådyret ikke kan risikere at vakle såret rundt i skoven. Vigtig pause Nu står driverne helt stille og venter. Imens sniger en stor flot ræv sig forbi Frode, men den er ikke tæt nok på til, at han kan skyde, og desuden går det op ad bakke. Flere af de andre jægere ser rådyr, gæsten Mogens Green Pedersen har et rådyr på skudhold, men han skyder ikke. Han er ikke sikker på, om det er et hunrådyr, en rå - og de har aftalt at lade de gamle råer gå fri i dag. Driverne er fremme ved de andre jægere, og første kapitel af jagten er slut. Det var drivejagten. Ude på marken i solen bliver der knappet en enkelt kold øl op, og de snakker om deres oplevelser i naturen. Vejret er så flot, at der ingen idé er i at gå ind i jagthytten. Tage beretter om rådyret, som han ikke fik ram på, Mogens fortæller om råen, der gik lige forbi, Steen har også set en rå og de er fælles om oplevelserne. Imens leger hundene ivrigt og får sig en tår vand. - Der er godt nok mange dyr, konkluderer Leo, og jægerne når frem til, at de i alt har set fire-fem rådyr. Jens Peter roser Frodes hund Bella: - Hun driver virkeligt godt, mener han og kikker på Plys, der nok skal få det lært. Jægerne henter deres madpakker og sætter sig ned på en gammel elmast, der ligger ned i kanten af marken. Frode og Bella deler et par mellemmadet, Jens Peter får en hjemmefanget og røget ålemåd af Leo, Bjarne nyder solen og snakken går. - Når alt kommer til alt, så handler det mest om morgenmaden, frokostpausen og snakken bagefter, smiler Frode, der har været så usmart at gifte sig på 1. september, lige den dag, hvor jagten går ind. Det bliver han drillet med, selv om han alligevel tager på jagt om formiddagen hvert år på den dato. Leo fortæller, at det med jagt først bliver farligt, når folk skyder efter alt, hvad der rører sig. Men det er der nu ikke så mange, der gør, mener han. - Det gider vi ikke. Hvis man er i tvivl, så skal man lade være med at skyde, siger han. Vinderen Og den sikkerhedregel med at lade være med at skyde, hvis man er i tvivl, kommer til udtryk den dag. Efter frokostpausen fortsætter jægerne med en trampejagt, hvor de går i en lang kæde tværs over nogle marker i håbet om, at nogle fugle eller måske en hare skal vise sig. Men der sker ikke rigtig noget. De er klar med deres haglgeværer, men der viser sig ikke rigtig nogle dyr. Til gengæld er det en meget behagelig og spændende gåtur. Hundene afsøger en klat træer inde på marken, hvor der måske kunne tænkes at gemme sig en hare, men der er tilsyneladende ikke nogen. Efter trampejagten kan jægerne konstatere, at der ingenting er blevet skudt under dagens jagt. Da det giver bøde at gætte på nul i gættekonkurrencen, bliver der trukket lod om førstepræmien på en flaske vin. Den tilfalder Leo.