Trafikulykker

Alle overskæringer skal have blink og bomme

Ubevogtede overskæringer skal nedlægges over hele landet

ÅRHUS:Jernbaneoverskæringer uden blink og bomme er til fare for danskerne - nutidens tog kører nemlig hurtigere og er blevet mere stille, og de små ubevogtede overskæringer øger risikoen for ulykker. Derfor arbejder Banestyrelsen på at nedlægge de usikre jernbaneoverskæringer rundt i landet. På hovedstrækningerne er der i dag kun 21 overskæringer tilbage - ellers er der bygget broer og tuneller, hvor vejene krydser jernbanen. På de mindre banestrækninger er der omkring 1600 overskæringer tilbage, og det tal bliver stadigt mindre. Mellem Silkeborg og Skanderborg ønsker Banestyrelsen således at nedlægge 23 jernbaneoverskæringer som følge af, at togene sætter hastigheden op fra 100 til 120 km i timen. Mellem Odense og Svendborg er der netop nedlagt fem overskæringer, og på strækningen mellem Århus og Ryomgård på Djursland er der planer om at nedlægge 20 overskæringer. Dernæst kommer turen til strækningerne mellem Køge og Næstved og mellem Aalborg og Frederikshavn. - Vi skal se, hvordan vi får mest sikkerhed for pengene, og undersøgelser har vist, at det får vi ved at lukke de ubevogtede overkørsler på landet. Det er farligt at gå over banen, for de nye tog er mere lydsvage og kører ofte hurtigere, siger Majbritt Hallkvist, der er projektleder på nedlæggelse af jernbaneoverkørsler i Banestyrelsen. Det sker forholdsvis sjældent, at tog påkører folk ved de ubevogtede overkørsler, men f.eks. blev en mejetærsker i august ramt af et tog på en ubevogtet overskæring i Hvalsø nord for Ringsted. Hverken togfører, passagerer eller føreren af mejetærskeren kom noget til, men sammenstød med tog kan være fatale. Fristen for at komme med indsigelser til forslaget om at nedlægge 23 overskæringer mellem Silkeborg og Skanderborg er netop udløbet, og der er kommet fire protester - heraf en underskriftsindsamling fra 745 borgere i Sejs og Svejbæk, der mener, at nedlæggelsen af en overskæring vil afskære dem fra at benytte naturområdet Lyngbakkerne, fordi de så skal gå en omvej. - Ofte oplever vi stor debat, når forslagene om nedlæggelser bliver lagt frem, men normalt kommer der kun få indsigelser. Og hvis anlæggene bliver ændret, så kan folk bagefter ofte godt se, at de får en bedre sikkerhed, siger Majbritt Hallkvist til Ritzau. Borgerforeningen i Sejs og Svejbæk ønsker en tunnel i stedet for den jernbaneoverskæring, der skal nedlægges, men Banestyrelsen mener ikke umiddelbart en tunnel er nødvendig, fordi der kun er 500 meter hen til næste overskæring. En ekspropriations-kommission skal nu besigtige området og på baggrund af Banestyrelsens oplæg, borgerhenvendelser og andet træffe den endelige beslutning om, hvorvidt overkørslen skal nedlægges, og der eventuelt skal laves en erstatning i form af en tunnel eller bro. Planerne om nedlæggelse og ændringer af overkørsler mellem Århus og Ryomgård er i offentlig høring frem til januar. Her har det vakt debat, at der er lagt op til, at en enkelt villa i Risskov nord for Århus får sin egen jernbaneoverskæring til en pris af omkring 2,7 millioner kroner. Når hastigheden øges fra 75 til 100 km i timen, skal der være blink, klokker og halvbomme ved overskæringen, der også sikrer den offentlige adgang til stranden. /ritzau/