Trafikpolitik

Alle p-afgifter stiger over to år

Kommunen får 18 mio. kr. ekstra i parkometrene

AALBORG:De næste to år bliver det dyrere at parkere bilen i midtbyen. Partierne bag budgetforliget blev enige om at sætte p-taksten op både i både 2008 og i 2009 bl.a. for at gøre det attraktivt for private aktører at drive et nyt-p-hus. Næste år stiger de nuværende p-takster på 4,7 og 14 kr. til henholdsvis 6,9 og 15 kr. I 2009 stiger prisen igen på de tre kategorier med en krone, så prisen bliver henholdsvis 7,10 og 16 kr. Alene i 2008 giver prisstigningen 7,6 mio. kr. i øgede indtægter. 800.000 kr. går i kommunekassen, mens de resterende 6,8 mio. kr. bruges til regulering af trafikken i midtbyen. I 2009 forventer man en ekstra indtægt på 10,4 mio. kr. inklusiv en forventet indtægt på honnørkajen på 2,3 mio. kr. Det var dog ikke alle, der var lige begejstrede for prisstigningen. - Det skal ingen hemmelighed være, at det var lidt af en pille at sluge for os, det her med forhøjelsen af p-afgifterne. Især nu hvor vi synes, at borgere og kunder til handlen i midtbyen er hårdt nok plaget, men det er for os at se en af de kedelige konsekvenser af indsnævringen af Nyhavnsgade, siger gruppeformand for De Konservative, Vibeke Gamst. Direktøren for Aalborg City, Flemming Thingbak er ikke begejstret for prisstigningen. - Det er klart, at selvfølgelig skal jeg sige, at det er jeg skuffet over, og det er drønærgerligt. Han opgiver dog ikke modet af den grund. - Vi skal arbejde hårdt videre på at sørge for, at der er masser at komme ind til byen for, så en prisstigning på parkering ikke får betydning for omsætningen.