Alle partier med i budgetforlig

Besparelser for 8,5 mio. kr i det kommende år

Lokalpolitik 28. september 2002 08:00

BRØNDERSLEV: Ingen skatteforhøjelser, ingen forringelser på ældreområdet, ingen forhøjelser på børnepasningsområdet. De tre ting er nogle af de første, borgmester Jens Arne Hedegaard (V) lettet nævner som kardinalpunkter, efter at samtlige partier i byrådet har skrevet under på et bredt forlig for budgetterne 2003. Borgmesterens oprindelige forslag til budget indebar samlede driftsbesparelser på 11,5 mio. kr., men sammen har partierne nu lavet aftale om, at der kun skal høvles væk for 8,5 mio. kr. - Besparelserne er skåret over en bred kam, så vi er alle enige om, at der ikke vil vise sig nævneværdige forandringer i de enkelte borgeres hverdag, fastslår borgmesteren, der samtidig udtrykker stor glæde over, at forhandlingerne er foregået uden de store dønninger. - Alle har gået til opgaven, og alle har måttet give og tage, men jeg er utroligt glad for den gode stemning, der har præget forhandlingerne. Ud over de 8.5 mio kr. der er fundet ved besparelser i driften, fremhæver borgmesteren, at Brønderslev Kommune også vil modtage knap 800.000 kr. ekstra fra staten. Det er kompensation for ekstra udgifter inden for sygedagpengeområdet, hvor der i alt uddeles 250 mio. kr til de danske kommuner. - Vores bestræbelser på at finde besparelser har resulteret i, at der ikke sker forringelser i serviceniveauet, hævder borgmester Jens Arne Hedegaard. Fælles aftale Den aftale, der er indgået mellem Venstre, Socialdemokraterne, Konservativt Folkeparti, SF og Dansk Folkeparti indebærer ud over de helt konkrete besparelser et program for, hvilke temaer man især vil koncentrere sig om i 2003. For børne- og kulturområdet vil de proriterede temaer være skoler, inklusive specialskoler og området for råd og vejledning. Inden for social- og sundhed er det overførselsområdet, der vil blive kigget nøjere på. Spildevandsplanen og asfaltkontoen vil være teknik- og miljøudvalgets temaer. Endelig vil økonomiudvalget nøje gennemgranske kommuneplanen, sygedagpengeudgifter for det kommunalt ansatte personale og finjustere politikken for, hvordan man forvalter aktiver og passiver i kommunen. I aftalen nævnes, at forligsparterne samlet ser med stor forståelse på de bemærkninger, som samarbejdsorganisationen er kommet med. Aftalen binder parterne sammen i, at det i løbet af en årrække skal være muligt at finansiere anlægsinvesteringer via et tilsvarende overskud på driftsbudgettet. Målet er et anlægsbudget i en størrelsesorden, der svarer til én procent af udskrivningsgrundlaget, hvilket alle er enige om vil kræve en stram styring af udgifterne. Vi vil åbne os I forbindelse med forligsparternes endelige aftale hedder et af punkterne "Evaluering af budgetprocedure". Her udtrykker parterne, at byrådet allerede i indeværende år evaluerer proceduren for dette år. Denne evaluering skal indeholde diskussion om Åbenhed og gennemskuelighed i processen, herunder øget borger- og brugerinddragelse. Budgetseminarets funktion og formål Hvordan sikrer vi os, at der i fremtiden fremlægges budgetter i balance.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...