Alle partier med i budgetforlig

Ingen store nedskæringer i de bløde områder

Skolevæsen 30. september 2002 08:00

FREDERIKSHAVN: Søndag eftermiddag var de politiske partier i Frederikshavn Kommune endelig blevet enige om, hvor og hvor meget, der skulle spares og skæres for at enderne kan komme til at nå sammen i budget 2003 - et budget der med år 2002's udgang er overskrevet med 22,8 mio kr. og hvor der - sammen med næste års budget - i alt skal spares 110 mio. kr. Kun manglede man at forhandle i det politiske bagland, men ved 19-tiden kunne SF endelig meddele, at »man tilslutter sig det forlig, der nu er indgået mellem alle partier i byrådet«, som deres pressemeddelelse lyder. Borgmester Erik Sørensen sagde sidst på eftermiddagen i går lige efter budgetmødet, at man nu kun mangler at komme ned i detaljerne. - Vi nærmer os min drømmeversion af et budget, nemlig ét som samtlige partier bakker op omkring. Der er stadig en positiv stemning parterne imellem, og nu er vi stærkt på vej mod et resultat, som heller ikke borgerne vil være utilfredse med, sagde borgmester Erik Sørensen. Han var dog endnu ikke parat til at afsløre budgettal eller indsatsområder. I den første officielle udtalelse fra partierne siger SF bl.a. I den første udmelding om budgetforliget siger SF bl.a., at dets rolle har først og fremmest været at forhindre, at de mange nedskæringsforslag fra sparekataloget blev realiseret på partiets kerneområder: ældreplejen, ungdomsområdet, skolerne og børnepasningen. Partiet har valgt realpolitisk at gå ind i budgetforhandlingerne og bruge sine to mandater på at forsvare disse bløde felter vel vidende, at så måtte der gives køb på andre. - På ældreområdet forbliver plejen intakt, siger Poul Rode Andersen. På børne- og ungdomsområdet sker der en tilførsel af midler til børn med særlige behov på 2,5 mill i 2003 og 4 mill de efterfølgende år. Det vil betyde, at hele støttepædagogområdet, som reelt er brudt sammen, nu delvist rettes op. Skolerne tilføres flere midler som følge af flere elever, og forslag til nedlæggelse af overbygningerne på oplandsskolerne, besparelser på modersmålsundervisning, vikarbudget, undervisningsmaterialer, kurser, SFO, legestuer m.m er taget af bordet. Hertil kommer så, at undervisningen af to-sprogede elever tilføres 100.000 til tolkebistand, ordbøger mv. En fastfrysning af lønsummen, som har været et af besparelsesforslagene i forhandlingerne, og som reelt ville have kostet 100 stillinger, er også taget af bordet. Til gengæld har SF måttet acceptere, at prisfremskrivningen nulstilles. For at imødegå den forringelse, må budgetstederne i endnu større udstrækning gøre brug af kommunens indkøbsaftaler. Partierne mødes tirsdag kl. 14.00 for at lægge sidste hånd på det endelige budget 2003.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...